Özel Güvenlik Sınavında Son 4 Dönemde En Çok Çıkan Sorular – 1

Özel Güvenlik Sınavında Son 4 Dönemde En Çok Çıkan Sorular – 1
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır? (91.Dönem)

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır? (89. Dönem)

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (88.Dönem)

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır? (89.Dönem)

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir? (91.Dönem)

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye ....... yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (90.Dönem)

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir? (89.Dönem)

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? (91.Dönem)

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? (90.Dönem)

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur? (89.Dönem)

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Anayasamızın 19’uncu maddesi “Tutuklama” kararı yetkisini kime vermiştir? (90.Dönem)

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir? (88.Dönem)

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir? (88.Dönem)

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? (90.Dönem)

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır? (91.Dönem)

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir? (90.Dönem)

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır? (89.Dönem)

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir? (88.Dönem)

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? (90.Dönem)

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir? (90.Dönem)

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir? (91.Dönem)

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir? (91.Dönem)

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
II. İyi iletişim kurabilmelidir.
III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.
IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.
Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? (91.Dönem)

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? (90.Dönem)

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur? (91.Dönem)

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ? (88.Dönem)

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir? (90.Dönem)

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır? (89.Dönem)

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır? (91.Dönem)

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? (88.Dönem)

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (91.Dönem)

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir? (90.Dönem)

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez? (89.Dönem)

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir? (90.Dönem)

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir? (88.Dönem)

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? (89.Dönem)

YORUMLAR

  1. Nihal özmen dedi ki:

    Çok güzel bazen hecandan karıştırıyorum soruyu tam anlayamıyorum ama çok iyi

    1. Buradan Öğren dedi ki:

      sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu bize efendim