Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 75| (18.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 75| (18.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? (92. Dönem)
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Hangi durumda turnike uygulanabilir? (91. Dönem)
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? (92. Dönem)
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir? (91. Dönem)
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? (92. Dönem)
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir? (92. Dönem)
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir? (91. Dönem)

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? (92. Dönem)
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir? (91. Dönem)
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? (92. Dönem)
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir? (91. Dönem)
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz? (92. Dönem)
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir? (92. Dönem)
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir? (91. Dönem)
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (92. Dönem)
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir? (91. Dönem)
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır? (91. Dönem)
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? (92. Dönem)
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir? (91. Dönem)
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir? (92. Dönem)
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (91. Dönem)
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir? (92. Dönem)
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir? (92. Dönem)
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir …...… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz. (91. Dönem)

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır? (92. Dönem)

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır? (91. Dönem)
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir? (92. Dönem)
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur? (91. Dönem)
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir? (92. Dönem)
31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir? (91. Dönem)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.