Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 71 | (01.12.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 71 | (01.12.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan değildir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin (VIP) acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden/yerlerden biri olamaz?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde, kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az kaç kişilik koruma organizasyonları ile düzenlenir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel özelliklerden değildir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim (beden dili) davranışlarından değildir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Mehmet:
 Başkalarının isteklerini ön planda tutar
 Soru sorar gibi konuşur
 Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur
 Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir
 Ses tonunda huzursuzluk vardır
Yukarıda sıralanan özelliklerine göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Konveyör bandının geri alınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Çarşı ve pazar yerlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Alanda Görüşme Duruşu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, bilinç değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilk yardımcının görevidir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Doğalgaz kaçağı anında ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi yangında itfaiye teşkillerinin görevlerindendir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki renklerden hangisi ile tespit edilebilir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Sadece aileniz ve çok yakınlarınızın size yaklaşabildiği mesafeye ne denir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta ne denir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

 

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.