Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 69 | (29.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 69 | (29.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilirler?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar prosedürü uygulanmaz?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Esenboğa Hava Limanı dış hatlarkontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine giden ilk ekibin temel görevleri arasında değildir?
35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri …..gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Dolaşımın sağlanması-Yaşam belirtisi- Nabzın iyileştirilmesi
39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

36.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?
48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.