Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 65 | (24.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 65 | (24.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda ................ çatışmanın varlığından söz edilebilir.Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir.


Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden değildir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir. Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin müdahale tarzı ne olmalıdır?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış, burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda ................ çatışmanın varlığından söz edilebilir.Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Parkta olan yaralamalı kavgada olaya ilk müdahale eden ÖGG hangi hareketi yapamaz?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yakın koruma hizmeti yapılırken standart yürüyüş düzenleri kullanılır. Bu yürüyüşler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İletişim hangi kişisel özelliklerden etkilenmez?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Çok fazla madde kullanıldıktan sonra, madde bırakılınca fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkar. Bu durumun adı nedir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi paratoner sistemlerin yangın çıkarmasına engel olmayı amaçlamaktadır?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıfı içindedirler?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Güvenliği sağlanan bir okulda kolunun üstüne düşen bir öğrenciye hangi uygulama yapılamaz?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.