Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 63 | (22.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 63 | (22.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklardan biri değildir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Koruma Çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen, zarar görüldüğü hâlde kullanımının bırakılamaması, ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sprinkler Sistemi nedir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir.

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Suç işleyen bir kişi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Zor kullanma şartları’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Hangisi kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen geribildirim öğesinin etkili olmasını sağlayan özelliklerden değildir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Abdullah AYDIN’A ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir?


“Hukuka aykırı arama ……………. ele geçirilenler……………..”

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı olanlardan değildir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi Naci, görev yaptığı hastanenin bahçesinde elinde bir bayan çantası ile hızla koşmakta olan erkek şahsı hırsızlık şüphesi ile yakalamıştır. Genel kolluğa bilgi verdikten sonra çantanın yakalanan şahsın annesine ait olduğunun anlaşılması üzerine yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ----------- ve -----------hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.” Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında araçların aranma sebebi değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir?


“En ciddi tehlike halkın ------------ yerler, binalar, önemli tesisler ile önemli kişilerin bulunduğu yerlerde arabalara konulan bombanın patlamasıdır. ---------- -- güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde araçların araştırılması, tehlike oluşturabilecek araçların girmesini ------- --------- ancak tamamen önleyememektedir.”

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğunu yetkililere bildirilmesi amacıyla tutulan tutanağa ne denir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Tutanağın düzenlenmesine “konu olan olayın ne şekilde öğrenildiği, tarih ve zaman, görev veren makam, yetkinin kaynağı, olay yeri, haber alma şekli, olay yerine varış ve müdahale bilgileri bulunur” ifadesi tutanağın hangi bölümünü anlatır?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Speed Dome kamera özelliği ne anlama gelir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

En sık rastlanan zehirlenme yolu hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.