Özel Güvenlik Sınavı Deneme -70 | (10.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme -70 | (10.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Özel güvenlik görevlileri görev alanındaki iş yeri ve konutlara hangi durumda giremez?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Hırsızlık şüphesi ile yakalamış oldukları kişiyi genel kolluk kuvvetlerine bilgi vermeden beş saat güvenlik odasında tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim veya kimler izin verebilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi Merve, çalıştığı tren istasyonu ana giriş kapısında görevlidir. İçeriye aranmadan girmek isteyen bir yolcu. özel güvenlik görevlisi Merve’nin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehditlerde bulunmuştur. Bu durumda kişinin işlediği suçun adı nedir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.”


Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç gereçlerden değildir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi, olay yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması gereken işlemlerden değildir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi giriş kontrol yöntemlerinden değildir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?
34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
“Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla bilerek ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?
37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bağımlısı olunan maddenin bulunamadığında, azaltıldığında veya bırakıldığında kişi üzerinde meydana gelen belirtilere ne ad verilir?
38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?
39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi empatinin yararlarından biri değildir?
42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“……….. toplumsal bir varlıktır ve zamanının çoğunluğunu diğer insanlarla geçirir. İnsan önce toplumsal bir ortamda, genellikle yakın çevresi ile ……………kurmayı öğrenir ve bunu geliştirmek suretiyle hayatına yön vermekte kullanır.”


Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?
46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel güvenlik görevlileri Murat, Erkan ve Selma’nın görev yaptıkları kâğıt fabrikasında çalışan 80 işçi, aylarca sosyal ve mali haklarının verilmediği gerekçesiyle, sabah saatlerinde işbaşı yapmadan fabrika önünde toplanıp yönetim aleyhinde slogan atarak haklarının verilmesini talep etmektedirler.” Fabrikada görevli özel güvenlik görevlilerinin bu olayla ilgili aşağıda belirtilen davranışlardan hangisi yanlıştır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?
49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?
50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde belediye başkanı için valilikten “Kişi Koruma İzni” alınarak 24 saat esasına göre özel güvenlik görevlilerince güvenliğinin sağlandığı faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.