Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 58 I (16.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 58 I (16.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama
yetkilerinden değildir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
II. İyi iletişim kurabilmelidir.
III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.
IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.
Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

 

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.