Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 55 I (17.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 55 I (17.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Disiplin cezası verilen özel güvenlik görevlisi aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurabilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?


I-Metal dedektörü


II-Kartlı geçiş sistemi


III-X-ray cihazı

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Temel yaşam desteğinde sadece dış kalp masajı yapılıyorsa dakikada kaç kez yapılmalıdır?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?

 

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.