Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 53 | (04.11.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 53 | (04.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir.


Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.


Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.