Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 41 | (28.04.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 41 | (28.04.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İş Kanuna’na ‘Gece, en geç 20.00”da başlayarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel Güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir kuruluşun özel Güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Saçını atkuyruğu şeklinde bağlamış, kulağında küpe olan ve sakal bırakmış üniformalı bir özel güvenlik görevlisi için ne yapılmalıdır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Esenboğa Hava Limanı dış hatlar control ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sentetik Cannabinoid ismi altındaki birçok maddeden oluşan, tamamen kimyasal olan, bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak ortaya çıkarılan, halüsinasyon hayal görme, geçici körlük, geçici felçlik, ortam seçememe, nerede olduğunu hatırlayamama gibi zararlı etkileri bulunan, bağımlılık yapan, son zamanlarda medya gündeminde yer alan ve birçok gencin ölümüne neden olan, vücutta ağır hasar meydana getiren madde aşağıdakilerden hangisidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İç kanamalarda hangi uygulama yanlıştır?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kuru kimyevi portatif söndürücü nasıl kullanır?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

A sınıfı yangınları (odun, kömür, kağıt vs.) söndürmek için hangi işlem uygulanmaz?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yangın ortamında kalan birini kurtarmak isteyen bir kişi nasıl önlem alarak içeri girer?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü kullanılır?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi eroin maddesinin özelliklerinden değildir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi Kalabalık Çeşitlerinden değildir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerinin uygulamadaki genel ilkelerinden değildir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir grubu belli bir istikamete, sağa sola sevk etmek için aşağıdaki hangi düzenin kullanılması doğrudur?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Roman Jacobson’un iletişim şeması aşağıdakilerden hangisidir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, beşi silahlı olmak üzere 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırılabileceğine karar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

|

YORUMLAR

  1. Sevım dedi ki:

    Çözdüm darısı sınava inşallah