Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 35 I (13.09.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 35 I (13.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Personelinin tesise girişlerini güvenlik altına almak ve aynı zamanda personelin mesai saatlerine karşı davranışlarını kayıt altına almak isteyen A firması, aşağıdaki hangi güvenlik ve sistem cihazlarını kullanmalıdır.

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki……………................cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve kontrollü yer toplantılarında koruma görevlileri için avantaj sağlayan durumlardan değildir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır?


I-Saldırı etkisiz hale getirilir
II-Korunan kişiye kalkan olunur
III-Korunan kişi uzaklaştırılır

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yakın koruma organizasyonlarında güvenliği destekleyici ve kontrolü sağlayıcı özellikte olan kimlik kartlarının oluşturulması ve uygulanmasının amacı hizmet veren personelin ve koruma personelinin tanınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Bu kimlik kartları uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararı engellemek ve………………… uzak tutmaktır. Personel yapısı bu görevi eksiksiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanları ve yürütecekleri görevleri de birbirine………………… şekilde tanımlanmalıdır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

“Bir toplumsal olayda topluluk içerisindeki provokatör ve atılganların söz ve daha ziyade eylemleri doğrultusunda hareket eden kimselere” ne denir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“Davranışların oluşumunda insan zihni az ya da çok rol oynaya bilir. Eğer zihin bu davranışta rol oynuyorsa buna bilinçli davranış, eğer zihin fazla bir rol oynamıyorsa o zaman da bilinçsiz davranış denir.” Aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranışa örnek oluşturmaz?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan kişiye aşağıdakilerden hangisi doğru uygulanır?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli paket olayında yapılması gereken hareket tarzlarından birisidir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Sentetik Cannabinoid ismi altındaki birçok maddeden oluşan, tamamen kimyasal olan, bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak ortaya çıkarılan, halüsinasyon hayal görme, geçici körlük, geçici felçlik, ortam seçememe, nerede olduğunu hatırlayamama gibi zararlı etkileri bulunan, bağımlılık yapan, son zamanlarda medya gündeminde yer alan ve birçok gencin ölümüne neden olan, vücutta ağır hasar meydana getiren madde aşağıdakilerden hangisidir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe ne olmalıdır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 s.k. md.7’de özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kapalı alanlarda Doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.