Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 32

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 32
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

ÖGG Aytekin’in tesis girişinde personel kontrolünde yapması ve dikkat etmesi gereken hususlardan doğru olanı değildir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Devriyenin hizmet çeşidi, görev yapılan bölgenin özelliklerine göre farklılık gösterir. Aşağıda yerine getirme şekline göre gruplandırılarak verilen devriye çeşitlerinden hangisi doğrudur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıda belirtilen yer ve şartlardan hangisi Nokta kurulması için doğru değildir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Fiziki güvenlik tedbirleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması yapılmaktadır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye” kaç yıla kadar hapis cezası verilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kişi koruma görevi yerine getirilirken tehlike anında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yaya korumada dikkat edilecek hususlarda aşağıdakilerden hangisi yanlış olan seçenektir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kişi korumada araçlı koruma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinde, kurtarıcı yalnız ise temel yaşam desteği uygulamadan 112’yi aramalıdır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım için doğrudur?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğru değildir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal yanıklarda ilkyardım uygulaması olamaz?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, hayvan ısırmalarındaki ilkyardımın kapsamında değildir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

"Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titremesi‟ gibi durumlara iletişimde ne ad verilir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

"Düşündüğünüz ve söylemek istediğiniz; söylediğinizi sandığınız ve söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği ve duyduğu; anlamak istediği ve anladığını sandığı ve anladığı…arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az dokuz ihtimal vardır‟ Sylwiane Herpin‟in söylediği bu söz ile ne anlatılmak istenmektedir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinde en etkin iletişim gerçekleşir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kişinin kendi ilgi alanından vazgeçmesi ya da ona geçici olarak ara vermesi, konuşmacının dünyasına girmesi, kendini onun yerine koyup dünyaya onun gözüyle bakması nasıl bir dinleme şeklidir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabilecek davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürme sağlayamayan bir söndürme maddesidir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Taşınabilir (12 Kg dan hafif olanlar) yangın söndürme cihazlarının duvara montaj yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel Güvenlik Komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki görevlerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonunun görevleri arasında sayılamaz?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvuramaz?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre; özel güvenlik görevlisi koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstünü arayabilir, eşyalarını x-ray cihazı ile kontrol edebilir ve kimlik sorabilir. Bu alana girmek isteyen bir şahıs kendisini ve eşyasını aratmak istemez ise ne yapılır?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi sentetik uyuşturucuların özelliklerindendir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri, genel kolluk görevlilerinin …..…………………… emirlerini yerine getirmek zorundadır.‟ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Zor kullanma yetkisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Dozimetre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıların yayılma metotlarından değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ederek üniversitede protesto eylemi başlatıp kurumun binalarını tahrip edip rektörlük binasını işgal etmek isteyen öğrenci kalabalığına karı rektörlük binasını korumakla görevli özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden olan CCTV‟nin (Kapalı devre TV sistemi) kullanım amaçlarından birisi olabilir?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik faaliyetlerinde kullanılacak personel, silah ve teçhizatın niteliği ve miktarını kim belirler?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazırlık” yapmaktadır. Bu hazırlık sıralamasının hangisi doğrudur?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……karşılığı teslim edilir. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.