Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 30 I (01.04.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 30 I (01.04.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Sistemlerden biri değildir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir. Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına gerek yoktur?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Hastane polikliniğinde görevli özelgüvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi hareket yanlış olur?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş Sistemlerinden bir tanesi değildir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kapı tipi metal arama detektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne olmalıdır?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır. Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu farkeder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine .............denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

YORUMLAR

  1. Sevım dedi ki:

    Çözdüm inşallah burdan cıkar sınav soruları inşallah sadece 1yanlişim oldu