Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 29 I (17.05.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 29 I (17.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“Biyometrik giriş kontrol sistemi” ne demektir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki maddelerden hangisi suikastların nedenlerinden biri değildir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki maddelerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Her iki taraf da, çatışmanın kökenlerini araştırır, çatışmanın niçin doğduğunu inceler ve birbiriyle yaşadıkları problemlerin nedenleri hakkında bir senaryo yazarlar. Bu safha çatışmanın hangi safhasıdır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi grupları diğer toplumsal birimlerden ayıran özelliklerdendir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özellikle kitle iletişim araçlarının kullanımı ile geniş kitlelere de ulaşabilen, ancak kişiler arası ilişkilerde de fazlasıyla ortaya çıkan ve yanlış bir bilginin paylaşılması anlamına gelen iletişim tekniği hangisidir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi yangının tehlikelerinden değildir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir akaryakıt istasyonunda çıkması muhtemel yangın türü aşağıdakilerden hangisidir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılamaz?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Patlayıcı maddelerden C-3 ve C-4 adı verilen plastik patlayıcıları X-Ray cihazında hangi renkleri ile tespit edilebilir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Birden fazla kamera görüntüsünü tek tek, atlamalı veya dörde bölünmüş şekilde gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Olay yerini korumakla görevli ilk ekibin olay yerini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine genellikle tedbir alamaz?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Tutanak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıda belirtilen yetkilerden hangileri adli yakalamadır?


I - CMK-90’ıncı maddesine göre yakalama


II -Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama


III-CMK-168’inci maddesine göre yakalama


IV -Haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Hakim olayla ilgili her bulguyu delil olarak kabul edebilir, kuralının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kişilerin taşıdığı eşya suç teşkil etmemesine rağmen korunan yerde güvenliği tehlikeye düşüreceği düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili yanlış ifadedir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi, kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla önleme yakalaması yapabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkinin kullanılması ile ilgili değildir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Nokta görevi; güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak amacıyla kurulan sabit olarak yerine getirilen nokta görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirilen yükümlülük nedir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İş Kanunu’na göre işçilere verilecek ücretli yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İş Kanunu’na göre “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ….. ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle …...aya kadar uzatılabilir.” Boşluklara yerleştirilecek olan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisinin “Katılımlı Dinleme” becerisi aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Koruma görevlisi olarak görev yapan Özel Güvenlik Görevlisi Hakan, koruduğu kişiyi işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

X-Ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik uygulamasını denetlemeye yetkili makamlar; Kaymakamlık, Valilik ve İçişleri Bakanlığıdır. Yapılan denetimlerde tespit edilen aşağıdaki fiillerden hangisinde özel güvenlik görevlisine idari yaptırım uygulanır?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Alış veriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işleyen şahsı suçüstü yakalamış, bildirmiş olduğu güvenlik amiri yazılı olarak da talimat vererek genel kolluğa bildirmemesini emretmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Adil, hırsızlık suçu işlerken suçüstü olarak saat 24.00'te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08.00'de genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“İletişimin ..... bilmek, başarılı iletişimin .....şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

.......................düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ..................... dönüşür. Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

''.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.