Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 27 I (19.07.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 27 I (19.07.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ............ cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

......... kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

“Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımlarıbulunmaz?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

YORUMLAR

  1. ÖZLEM dedi ki:

    50 sorudan 45 doğru herşey için sağolun

  2. sevda dedi ki:

    42 Doğru 8 yanlış

  3. Fatoş dedi ki:

    43 doğru 7 yanlış