Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 13 I (18.3.2021)

Özel Güvenlik Sınavı Deneme – 13 I (18.3.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III. Kamu kolluğunun talebi olmalı
IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı
V. ÖGG’nin görev alanında olmalı
VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Devriye görevi yaptığı güzergâhta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in yaptığı ve aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Baz morfinin çeşitli kimyasal işlemlerden ve süreçlerden geçirilmesi sonucu elde edilen uyuşturucuya ………….denir.

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi katı madde yangınlarında en etkili söndürme prensibidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlisi Ali, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İş Kanununun 8’inci maddesine göre, süresi en az kaç ay olan iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.