Özel Güvenlik Silah Bilgisi Özet Ders Notları

0
992
Özel Güvenlik Silah Bilgisi Özet Ders Notları

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Özel Güvenlik Silah Bilgisi Özet Ders Notları hakkında bilgiler vereceğiz.

Özel Güvenlik Silah Bilgisi Özet Ders Notları

Genel Emniyet Kuralları

 • Silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutun.
 • Elinize aldığınız her silahın önce boş olduğundan emin olun.
 • Silahı emniyetli kullanmayı öğrenin.
 • Tabancaya her zaman doluymuş ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi davranın.
 • Ateş etmeye hazır olana kadar tetik parmağını tetikten uzak tutun.
 • Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayın ve namluyu vücudunuza doğru asla yöneltmeyin.
 • Silah elinize iken her türlü şakadan kaçının.
 • Ateş etmeye karar vermedikçe, silahı asla hiçbir canlıya yöneltmeyin.
 • Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyin.
 • Silahı asla dolu durumda saklamayın
 • Silahınızı her zaman çocuklardan ve yetkili olmayan kişilerden uzak tutun.
 • Ateş etmeden önce veya atış sırasında asla ilaç ve alkol kullanmayın.
 • Silahınızı boş taşıyın.
 • Silahı başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakmayın.

Silahla Girilmeyecek Yerler

 • Duruşmalarda Mahkeme Salonlarında(Adliye)
 • Hasta hanelerin Psikiyatri bölümlerinde, Akıl Hastanelerinde
 • Ceza ve Tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde.
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarında,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarında
 • Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında.
 • İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde.
 • Sendikalarda ve derneklerde ve bunların eklentilerinde.
 • Her türlü spor ve spor karşılaşması ve yarışmalarında.
 • Kanuna uygun veya uygun olmayan Grev ve Lokavtlarda .
 • TBMM lise ana bina ve Meclis başkanınca belirlenen yerlerde.
 • Oy verme günü görevli kolluk kuvvetlerinden başka kimse silah taşıyamaz.

Silahla İlgili Hukuki Kaynaklar

 • 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • 2559 Sayılı Polis Salahiyet Kanunu
 • 1918 Sayılı Kaçakçılığın Takibine Dair Kanun
 • 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
 • 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun

NOT : 21 Yaşını Doldurmuş olan şahıslar 5 yıl süre ile Taşıma yada Bulundurma Ruhsatı alabilir.(Gerekli Şartları Uyanlar

SİLAHIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

Silah: Yakın veya uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak;
* canlıları; yaralayan veya öldüren;
* cansızları; parçalayan veya yok eden; kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir.
Silah hem saldırı hem de savunma aracıdır.

Ateşli Silahların Çeşitleri

1) Ağır Ateşli Silahlar; Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek, uzun menzilli ağır silahlardır. (Top, Obüs, Ağır Havan, Ağır makineli)
2) Hafif Ateşli Silahlar; Bir kişi tarafından kullanılabilen, isabet oranının yüksek, menzilinin ve tahrip gücü az olan silahlardır. Tabanca, makinalılar,
2a) Uzun Namlulu Ateşli Silahlar; (Namlu uzunluğu fişek yatağı dahil 33 cm. den uzun silahlardır. Omuzdan atış yapılır. Bu tür silahlar, alev gizleyen, dipçik, gaz kanalları, gaz pistonu, kilitleme makaraları, el kundağı, kurma kolu, mekanizma ve namlu gibi parçalardan oluşur. ) Piyade tüfekleri.
2aa) Harp tüfekleri, tek atışlı tüfekler, yarı otomatik tüfekler, otomatik (makineli) tüfekler.
2ab) Av tüfekleri, namlusu yivli av tüfekleri, namlusu yivsiz av tüfekleri. Yivsiz av tüfekleri 2521 say.kanuna, yivli avtüfekleri 6136 say.kanuna göre işlem yapılır.
2b) Kısa Namlulu Ateşli Silahlar; tek atışlı, toplu, yarı otomatik ve otomatik (makineli) tabancalar.

Ateşli Silahların Çalışma Şekilleri;

Tek hareketli (Single Action); Tek hareketli ateşleme tertibatına sahip toplu tabancalarda fişeğin ateşlenmesi için horozun elle kurulması ve horoz kurulduktan sonra tetiğe baskı yapılması gerekir. Topun dönmesi ve diğer fişeğin atışa hazırlanması, horozun parmakla kurulması sırasında olur.
Çift hareketli (Double Action); atıcı tarafından doldurulur ve her atıştan sonra tetik kurulu hale gelir. Tetiğe basılmak suretiyle atışa devam edilir.
Otomatik; atıcı tarafından kurulur, tetiğe basılı tutulduğu sürece mevcut fişek bitene kadar atış yapılabilir.

Kısa Namlulu Hafif Ateşli Silahlar :

 • Tek atışlı tabancalar
 • Toplu Tabancalar
 • Otomatik Tabancalar.
 • Yarı otomatik 2. tam otomatik tabancalar.
 • Makineli Tabancalar.
 • Havalı tabancalar.
 • İşaret Tabancaları.
 • Gaz tabancaları.

ATEŞSİZ SİLAHLAR

6136 Sayılı kanunun 4. mad. Ateşsiz silahlar ; kama, hançer, şişli baston, sustalı çakı, kılıç, kasatura, sivri ve oluklu bıçak, boğma teli(35-40 cm) uzunluğunda, muştadır.

Ateşsiz Silahlar;

Delici Silahlar; Şiş, süngü.
Kesici Silahlar; Bıçak, keserin veya baltanın keskin yüzü, tahra.
Ezici Silahlar; Gürz, topuz, çekiç, muşta veya keserin küt tarafı v.b.
Biyolojik Silahlar; Genel olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla, kullanıldığı bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir.
* Biyolojik silahlar, insan metabolizmasını etkiler.
* Üreyerek çoğalan mikroplar, bakteri ya da virüslerin hedef bölgeye saçılmasının ardından yerel halka bulaşır ve kişiden kişiye yayılarak asıl etkisini gösterir. Genellikle salgınlar şeklinde yayılır.
Kimyasal Silahlar; Kimyasal özelliği nedeni ile öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller üzerinde etkili olan katı, sıvı, gaz haldeki maddelere kimyasal silah denir.
Kimyasal silahlar , insan üzerinde fiziksel, psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir.
Nükleer Silahlar; Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. Atom, Nötron ve Hidrojen Bombası gibi.

ZEHİRLİ GAZLAR ETKİLERİ BAKIMINDAN 5 (BEŞ) GRUBA AYRILIR

Sinir Gazları : öldürücüdür.
Yakacı gazlar : İyileşmesi çok zor yaralar açar.
Boğucu gazlar : öldürücü özelliği vardır.
Aksırtıcı gazlar : Öldürücü değildir.
Göz yaşartıcı gazlar. : Öldürücü değildir

TABANCANIN PARÇALARI :

 • Çerçeve (Gövde )
 • Sürgü(Kapak)
 • İcra Yaya ve Mili ( Yerine getiren yay ve mili)
 • Namlu
 • Şarjör.
 • Çerçeve (Gövde ) de bulunan parçalar

Tetik Manivelası: Tetik ile horozun arasındaki irtibatı sağlar.
Tetik : Ateşlemeyi sağlayan parçadır.
Tetik korkuluğu : Tetiğin kırılmasını önler.
Horoz düşürme parçası : Tetiğin çekilmesi ile horoz düşürme parçasının baskı yapması sonucu düşürülmesini sağlar.
Kabza : Silahı düzgün tutmasını sağlar.
Çıkarıcı : Boş kovanı dışarı atmaya yarayan parça
Şarjör Mandalı : Şarjörü silahta tutmaya yarayan parça.
Sürgü (Kapak ) : Silahın ateşleme sırasında silahın hareketli parçasıdır. Sürgü de bulunan parçalar.
Gez- Arpacık : Tabanca ile nişan almaya yarar.
Boş kovan atma Boşluğu : Boş kovanın atıldığı yerdir.
Tırnak : Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geriye gelmesini sağlar.
Emniyet Mandalı : Silahı emniyete almasını ve açmasını sağlar.
İğne Yayı ve Mili : İğne horozun iğnenin arka kısmına vurması ile iğnenin uç kısmının fişekte bulunan kapsülü ateşler. Yayda iğneyi düzgün bir şekilde durmasını sağlar.
Namlu : “Mermi” veya “Saçma” ismi ile tanımlanan; özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen parçadır.
Genel olarak silindir şeklindedir.
Yivli-Setli Namlular: “Mermi” atan namluların içinde Yiv ve Set bulunur.
Yiv: Girinti
Set: Çıkıntı anlamındadır.
Rampa: Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
Fişek Yatağı: Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir

Yiv ve Set’ in Faydaları

 • Çekirdek/kurşunun;
 • Dönerek ilerlemesini sağlar,
 • Takla atmadan gitmesini sağlar,
 • Tahrip ve delme gücünü arttırır,
 • Gidiş mesafesini arttırır,

İlk hız : Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızdır. Bu m/sn. olarak belirtilir.
Rayyür : Namlu içindeki setlerin, namluyu terk eden mermi çekirdeği üzerinde silaha özgü izler bırakmasına Rayyür denir.
Hatve: Mermi çekirdeğinin yiv ve setler arasında dönerken bir turda almış olduğu mesafeye denir.
Helis açısı: Namlu içindeki yivlerin hatve açısıdır.
Kaval Namlular:(Av tüfekleri) Saçma atan namluların içinde yiv ve set bulunmaz. Namlunun içi düzdür.
Çap: Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
* Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan
“ 9×19” ifadesinde “19” kovan boyunu ifade eder.
Fişek Yatağı: Namlu gerisinde atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir. Fişek yatağında bir fişek bulunur.
* Fişek yataklarının, şarjöre yakın bölgelerinde “Fişek Rampası” bulunur. Hareketli namluların fişek yataklarının alt kısmında ayrıca “Namlu Kuyruğu” bulunur.
* Toplu tabancalarda fişek yatağı “Top” yuvasıdır. Namlu’dan ayrıdır.

SİLAHLARIN ATEŞLEME TERTİBATI

 • Horozlu sistem,
 • İğneli sistem,
 • Horozlu-iğneli sistem olmak üzere (3) çeşittir.

Horozlu sistem

* Bu sistemde darbe doğrudan horoz tarafından yapılır.
* Tetiğin çekilmesiyle kurulu durumdayken serbest kalan horoz kapsüle darbe yapar ve ateşleme sağlanır.
* Toplu tabancalarda kullanılmaktadır.
İğneli sistem,
* Bu sistemde horoz yoktur.
* İğne bir yay vasıtasıyla kurulur.
* İğnenin geri kısmında bulunan çene, iğneyi kurulu vaziyette tutar.
* Tetiğin çekilmesiyle serbest kalan iğne, kapsüle darbe yapar ve ateşleme sağlanır. (G-3, MP-5)
Horozlu-İğneli sistem,
* Bu sistemde horoz iğneye, iğne kapsüle darbe yapar ve ateşleme sağlanır.

ŞARJÖR’ÜN PARÇALARI;

Şarjör Tüpü (Gövdesi): Şarjörün en büyük parçası olup fişeklerin içerisine yerleştirildiği kısımdır.
Şarjör Yayı: Gerdeli yukarı iterek her fişeğin şarjör dudakları arasına tam olarak oturmasını temin eder.
Gerdel: Şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçadır.
Şarjör Kapak Kilidi: Şarjör tüpü ve şarjör yayı ile şarjör kapağını bir arada tutan, şarjörün sökülmesini ve parçaların birbirine kenetlenmesini sağlayan en küçük parçadır.
Şarjör Kapağı: Şarjör yayı ve şarjör tüpünün alt kısmında bulunur, fişeklerin şarjör içerisinde muhafazasını sağlayan parçadır.

Emniyet Tertibatı;

* Ateşli silahların güven içinde saklanması, taşınması, kullanılması için emniyet sistemleri vardır.
* Ateşli silahların en emniyetli hali; fişek konulmamış, fişekten uzak tutulmuş halidir.
* Tabancaların kendine özgü emniyet sistemleri vardır.
* Ancak genel olarak toplu tabancaların emniyeti yoktur.
Bu nedenle toplu tabancalarda emniyet tedbiri olarak tetik çekildiğinde namlu hizasına gelecek olan ilk top gözü boş
bırakılır.

EMNİYET TERTİBATI ÇEŞİTLERİ

1- EMNİYET MANDALI: Genel olarak “Ateşleme” sistemini kilitler. Her tabancada çerçeve üzerinde mandal şeklinde görülür.
2- ŞARJÖR EMNİYETİ: Tabancalarda şarjör kilitleri;
a)Şarjör alt kapağını tutan mandal şeklinde,
b)Şarjör gövdesindeki özel deliğe geçer biçimde,
3- KABZA EMNİYETİ: Kabza da bulunan emniyettir.
4- İĞNE EMNİYETİ: Bazı tabanca silahta olan sistemdir.
Ateşli Silah;
Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklük ve vasıftaki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır. Ateşli silahların kullanıldığı cephaneye “Fişek” de denir.

FİŞEK ÇEŞİTLERİ;

 • Çekirdekli Fişekler;
 • Normal Fişekler
 • Gömleksiz fişekler
 • Gömlekli fişekler
 • İzli fişekler
 • Çekirdeksiz Fişekler;
 • Sevk Fişekleri;
 • Manevra Fişekleri;
 • İşaret Fişekleri;
 • Aydınlatma Fişekleri;
 • Gaz Fişekleri

Tabanca mermisi/fişeğinin parçaları
1.çekirdek,
2.kovan,
3.barut
4.kapsül, olmak üzere dört parçanın birleşmesinden oluşur.
Fişekler vuruş şekillerine göre (3) çeşit imal edilmektedir.
Merkez vuruşlu fişekler; kapsül ortadadır ve iğne ortaya darbe yapar.
Kenar vuruşlu fişekler; kovan dip tablası aynı zamanda kapsül vazifesi görür ve kovan dip tablasının kenarından herhangi bir yerine darbe yapıldığında ateşleme sağlanır.
Pim ateşlemeli fişekler; kovan dip tablasının kenarında pimi vardır ve ateşleme buradan sağlanır.
Av tüfeği fişekleri; kapçık, kapsül, barut, tapa, saçma veya tek kurşun, olmak üzere beş parçanın birleşmesinden oluşur
Tabanca : Namlu uzunluğu; fişek yatağı hariç 30 cm’ yi veya tüm uzunluğu 50 cm’ yi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz yada diğer nesneleri atabilen ateşli silahlara tabanca denir.

Silah Temizliği (Bakımı) ve Dikkat Edilecek Hususlar;

Tabancanın normal çalışması için periyodik bakımı esastır. Temizlik, yağlama, sökme, takma gibi işlerde metal çubuk törpü, zımpara gibi çizici, aşındırıcı alet ve malzeme tabancaya zarar vereceğinden kullanılmamalıdır.
* Pas sökücü sıvılar silah üzerinden tamamen temizlenmelidir. Koruyucu yağ olarak, piyasada bu amaçla satılan yağlar kullanılmalıdır. Fazla yağlar silinmelidir.
* Silahın temizliğinde motor yağı kullanılmaz

Bakım Türleri;

Basit Bakım : Tabancayı sökmek, temizlemek, koruyucu yağlar ile yeterince yağlamak ve takmaktan oluşur.
*Basit bakımda; tabancanın kapak takımı, namlusu, yerine getiren yay ve mili çıkartılır. Daha fazla sökmeye gerek yoktur.
* Paslı kirli kısımlar, temizleme ve yağlamada kullanılan malzeme ile temizlenir kurulanır.
* Tabanca atış sonrasında temizleniyorsa; namlunun içi fırçayla temizlenir. Namlu içi, koruyucu yağa batırılmış bez ile ince bir tabaka halinde yağlanır.
Kapsamlı bakım; Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçalar değiştirilir.
Kullanılan silahlarda bakım; Hizmet veya şahıs silahı olarak kullanılan tabancaların; Yağışlı veya rutubetli havalarda görev sonrasında hemen, normal havalarda en az 15 günde bir, sahil şeridindeki illerde her hafta, poligonlarda atış öncesinde ve sonrasında mutlaka bakımları yapılmalıdır.

Silah bakım zamanları;

Yıllık ve Periyodik Bakım : Silahın yılda bir kere bizzat uzmanları tarafından yapılması gereken bakımdır.
Periyodik bakım,silahın belli aralıklarla yapılan bakımıdır.
Değişik İklim Şartlarında Yapılan Bakım : Bu tür bakımlar bölgenin hava şartlarına göre yapılan bakım çeşididir. Nemli, Kuru, Aşırı soğuk havalar gibi.
a)Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
Silah bakım zamanları;
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ

Temel Atış tekniğini bir atıcı iyi yapabilmesi için kullandığı silaha el alışkanlığı sağlaması gerekir. İyi bir atıcı olmak için şunları yapması gerekir.

 • İyi bir Duruş, Kabza kavrama
 • Nişan alma (Göz , Gez , Arpacık ve hedefin hizalanması.
 • Konsantrasyon ( Arpacığı odaklama ve arpacığı net görme.
 • Nefes kontrolü
 • Eze eze tetik düşürmek
 • Patlama anında pozisyonun bozulmaması
 • Dinleme pozisyonuna geçme (Yere doğru 45 derece.

Gez; namlu gerisinde göz’e yakındır.
Mermi yolu: Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine mermi yolu denir.
* Mermi yoluna etki eden faktörler;
Mermi ile ilgili olan faktörler; Kütle, Kalibre, Burun şekli, Dönme hızı
Atmosferle ilgili olan faktörler; Yoğunluk, Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Yerçekimi,
Silahın Parçalarında Meydana Gelebilecek Arızaları Giderme Yolları;

Fişek Yatağına Fişek Sürülmüyor ise;

1) Şarjörden; Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır. Şarjör gövdesi, kilidi, ağzı, yayı, gerdel, kapak deforme olmuştur.
2) Fişekten; Fişek uygun değildir. Fişek parçalarında deformasyon vardır. Silahın Parçalarında Meydana Gelebilecek Arızaları Giderme Yolları;

Fişek Yatağına Fişek Sürülmüyor ise;

1) Şarjörden;
Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
Şarjör gövdesi, kilidi, ağzı, yayı, gerdel, kapak deforme olmuştur.
2) Fişekten; Fişek uygun değildir. Fişek parçalarında deformasyon vardır.
3) Yerine getiren yaydan; Doldurma sırasında yay normal şekilde bırakılmamıştır. Yay normal takılmamıştır, deforme olmuştur.
4) Tırnak veya tırnak yayında problem vardır.
5) Fişek yatağı; Kirlidir. Çatlamıştır.
3) Yerine getiren yaydan; Doldurma sırasında yay normal şekilde bırakılmamıştır. Yay normal takılmamıştır, deforme olmuştur.
4) Tırnak veya tırnak yayında problem vardır.
5) Fişek yatağı; Kirlidir. Çatlamıştır.
Fişek Ateşlenmiyor; İğnenin kendisi, yayı, iğne yuvası, Horoz veya horoz yayı arızalıdır. Fişeğin kapsülü veya içindeki barut niteliğini kaybetmiştir.
Kovan Dışarıya Atılmıyor; Tırnak veya çıkarıcıda, Yerine getiren yayda, Fişek yatağında arıza olabilir.
Fişek Ateşlenmiyor; İğnenin kendisi, yayı, iğne yuvası, Horoz veya horoz yayı arızalıdır. Fişeğin kapsülü veya içindeki barut niteliğini kaybetmiştir.
Kovan Dışarıya Atılmıyor; Tırnak veya çıkarıcıda, Yerine getiren yayda, Fişek yatağında arıza olabilir.
Fişek bittikten sonra, kapak takımı geride kalmıyor; Şarjör ağzında, gerdelde, şarjör yayında veya dudaklarında, Sürgü tutucusunda arıza olabilir. Tetik çekildikten sonra kurulu duruma gelmiyor; Tetik yayı esnekliğini kaybetmiştir veya kırılmıştır. Tespit pimi eğilmiştir.
Fişek bittikten sonra, kapak takımı geride kalmıyor; Şarjör ağzında, gerdelde, şarjör yayında veya dudaklarında, Sürgü tutucusunda arıza olabilir.

Tetik çekildikten sonra kurulu duruma gelmiyor; Tetik yayı esnekliğini kaybetmiştir veya kırılmıştır. Tespit pimi eğilmiştir. 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin