Özel Güvenlik Genel Tekrar Denemesi – 10

Özel Güvenlik Genel Tekrar Denemesi – 10
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan kameralara ……………..kameralar denir.

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma …………………denir.

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.