Özel güvenlik 99. temel eğitim yazılı sınav itirazları başladı

0
495
Özel güvenlik 101. temel eğitim
Özel güvenlik 101. temel eğitim

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Özel güvenlik 99. temel eğitim yazılı sınav itirazları başladı hakkında bilgiler vereceğiz.

Özel güvenlik 99. temel eğitim yazılı sınav itirazları başladı

Özel Güvenlik adayları 31 Ağustos ve 2 Eylül 2022 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz işlemleri yapılacaktır. 9 Eylül 2022 Cuma günü ise Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından itiraz sonuçları açıklanmıştır.

Özel Güvenlik Sınav İtirazı Nasıl Yapılır?

Özel güvenlik sınavına giriş yapmış olan adaylar beklediği sınav puanını alamamaktan veya diğer sebeplerden dolayı sınava itiraz etme hakları vardır. Sınava itiraz edecek adayların öncelikle aşağıdaki maddeleri okuması ve bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Sınav cevap kağıdında kaydırma yapmanızdan dolayı itiraz edildiği durumlarda, olumlu sonuçlanmayabilir. Çünkü tekrar bir düzeltme yapılamaz. Bu nedenle kaydırma yapanların itiraz etmesi sonucunda olumlu yanıtlar gelmemektedir.

Özel güvenlik sınavına itiraz olarak hem sınav sorularına hem de uygulama atışına itiraz edilebilir. Atış sınavına itiraz edenlerin mutlaka aşağıda belirtilen IBAN numarasına belirtilen ücretin yatırılması şarttır.

Özel Güvenlik Sınav İtirazı İçin Son Tarih Nedir?

Özel güvenlik sonuçlarına bildiğiniz gibi https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelgüvenlik/Sayfalar/sınavsonuc adresinden bakabiliyorsunuz. 31 Ağustos ve 2 Eylül 2022 tarihleri arasında adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır. Bu tarih aralığında sınava itiraz edebilir ve aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Özel güvenlik sınav itiraz dilekçesi indirilmeli ve uygun bir şekilde eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

Genel Hükümler:

Özel güvenlik görevlisi/yöneticisi kimlik kartlarında ve sınava ait belgelerde özel güvenlik eğitim kurumları tarafından taratılarak ÖGNET’e yüklenen fotoğraflar kullanılacaktır.

Bu çerçevede;

 • Sınavın yapılacağı bina girişi arama noktasında görevli personel tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartında yer alan fotoğraf ile sınav giriş belgesi,
 • Sınavın yapılacağı salonda/sınıfta görevli salon sorumlusu/gözetmen tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf karşılaştırılacaktır. Bu nedenle, özel güvenlik eğitim kurumlarının sınav giriş belgesi için ÖGNET’e yükleyeceği fotoğraflar ile ilgili;
 1. Arka fon rengi beyaz ve son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf olması,
 2. Fotoğrafın en az 400 DPI çözünürlükte, JPEG formatı ile özgün boyutta taranarak sisteme yüklenmesi,
 3. Fotoğrafların omuz hizasından, saç bitiminden ve kulak hizası bitiminden kırpılması gerekmektedir.
 4. T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır. Konu ile ilgili gerekli tutanak tanzim edilerek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir. Bu kapsamda oluşabilecek aksaklık ve mağduriyetten eğitim kurumları ve sınava katılan kişiler sorumlu olacaktır.
 • Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan 81 il aday/okul/sınıf yerleştirme işleminden sonra sınava katılacağı ili değiştirmek isteyen adaylara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince ÖGNET’te “Sınav İşlemleri” menüsü içerisindeki “Listeler” bölümünde yer alan “Ek Sınav Giriş Belgesi” sekmesi kullanılarak adaya sınav giriş belgesi verilecektir. ÖGNET’te oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle olumsuzluk yaşanması durumunda, sınav giriş belgesi adayın sınava gireceği İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından manuel düzenlenerek adaya teslim edilecek ve adayın sınava katılımı sağlanacaktır.
 • Sınav ili değişikliği talebi bulunan adaylar haricinde manuel olarak hazırlanan sınav giriş belgesi ile sınava katılmak isteyen adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirecek olup; ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.
 • İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

 • Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 70 TL, silahlı sınav türü için 100 TL ve silah farkı sınav türü için 90 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 13/09/2021 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 17/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı
  otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.
 • Adaylar sınav yerlerine yanlarında getirmiş oldukları maskeler takılı bir şekilde alınacaktır. Sınav süresince adaylar ve sınav görevlileri maske kullanacak olup; sosyal mesafe ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen genel hijyen kurallarına riayet etmeleri sağlanacaktır.
 • Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 • Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.
 • Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.
 • Sınav alanlarında oluşturulan arama noktalarında adayların ateş ölçümleri yapılacak olup, herhangi bir karantina kaydı bulunmayıp 37.5° üzerinde ateşi tespit edilenler ile öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi Covid-19’u düşündürecek semptomları gösteren adaylar için hazır bulundurulan ayrı salonda gerekli tedbirler alınmak suretiyle sınava katılımları sağlanacaktır.

Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

 1. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
 2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.
 3. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
 4. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.
 5. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
 6. Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 4.1. 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

Son Hükümler:

Covid-19 tedbirleri kapsamında;

Adayların Covid-19 risk durumları Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavlarından önce ÖGNET üzerinden sorgulanacak olup, karantinada bulunan adaylar sınava alınmayacaktır.
Covid-19 testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle karantina altında olup;

 Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim Yazılı ve/veya Uygulamalı sınavlarına katılamayan adaylar ile,

 Özel Güvenlik 75. Yenileme Eğitimi Sınavına katılmak amacıyla yenileme eğitim kaydı olup, eğitimini tamamlayamayan veya Özel Güvenlik 75. Yenileme Eğitimi Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayan özel güvenlik görevlilerinin tespit edilerek bilgileri 21/09/2022 tarihine kadar Özel Güvenlik Denetleme
Başkanlığına bildirilecektir.

Yenileme eğitimi sınavına katılmak amacıyla eğitim kaydı bulunan ancak karantinada olmaları nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar veya aynı sebeple Özel Güvenlik 75. Yenileme Eğitimi Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayanlar, Özel Güvenlik 76. Yenileme Eğitimi Sınavının itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar mevcut kimlik kartlarıyla çalışabileceklerdir.

Karantina altında olmaları nedeniyle Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavına katılamayan adaylara, mevcut sınav hakları haricinde ilave sınav hakkı verilecektir.

Özel Güvenlik 75. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavına katılıp karantinada olmaları nedeniyle Uygulamalı Sınavına katılamayan adayların sınav atışları, yapılacak olan ilk yenileme eğitimi uygulamalı sınavı ile birlikte yaptırılacak olup, neticesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.

Bu talimatname 2 iş günü içerisinde eğitim kurumları tarafından tüm kursiyerlere tebliğ edilecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin