Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı – 5

0
82
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı – 5

Sitemizde Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı için hazırlanan deneme sorularını bulabilirsiniz. Her sınavda sorular ve cevaplar rastgele yer değiştirir, bu sayede her denemenizde farklı bir sınav deneyimi yaşarsınız.

Eğer sorular veya cevaplarda herhangi bir hata bulursanız, lütfen yorum olarak bize bildirin. Geri bildirimleriniz, sınavın kalitesini artırmamıza yardımcı olacaktır.

Başarılar dileriz!

İçindekiler

Sonuç

#1. Deri bütünlüğünün bozulduğu ve kemik uçlarının dışarı çıktığı kırık çeşidi hangisidir?

#2. İyi bir dinleyici olmak, ……….. iletişim probleminin yarısını çözmüş olmamız anlamına gelir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse iletişimin yarısını çözmüş oluruz?

#3. Özel güvenlik sertifikası kaç yıl geçerlidir?

#4. “Eşkal tarifinde, şişman, ağır, kalın yapılı, iri kemikli, zayıf, ince, dik, hımbıl, kambur ve geniş omuzlu gibi vasıflar ……..ile ilgilidir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#5. Özel güvenlik görevlilerinin sınavlarına ilişkin “sınav komisyonlarının hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, matbaa ve kurye personellerinin tespit edilmesi, optik formların hazırlanması, sınav sonuçlarının okunması ve açıklanması” işlemleri hangi kurumun koordinesinde yürütülmektedir?
#6. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde yapılan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, telsiz konuşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

#8. “Görev alanında hırsızlık olayıyla karşılaşan özel güvenlik görevlisi Selçuk, olayla ilgili şahısların ifadelerini ………..” Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?

#9. Bilimsel açıdan bir maddenin uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi, öncü istihbarat çalışmasının amaçlarından biri değildir?
#11. Özel güvenlik görevlisi Meltem 5 yıldır, Nur ise 1 yıldır aynı süper markette çalışmaktadırlar. Meltem daha tecrübeli olduğu gerekçesiyle bayram mesaisinde ilk gün Nur’un gelmesi gerektiğini söyleyerek ona baskı yapmakta, kendisinin eski çalışan olduğu için buna hakkı olduğunu söylemektedir. Nur sorunun büyümemesi için sessiz kalmakta ve Meltem’in bu davranışlarına boyun eğmektedir. İşyerindeki psikolojik şiddet, baskı ve zorlama olarak tanımlanan ve yukarıda örneklendirilen davranışı anlatan kavram hangisidir?

#12. Kalabalıklar organizasyon bakımından organize ve organize olmayan kalabalık, bunlar da kendi aralarında aktif ve pasif kalabalıklar diye ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklara örnek gösterilebilir?

#13. Sitede görevli özel güvenlik görevlileri hangi durumda konuta giremez?

#14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı devriye yöntemlerinden biri değildir?

#15. “Bir insan bu kadar mı mükemmel olur, tam da kendisi gibi olmak istediğim birisi” diyen bir kimse aşağıdakilerden hangi iletişim unsurunu taşıyor olur?
#16. Özel güvenlik şirketlerinin kurucu, temsilci ve yöneticilerinin aranan şartları kaybetmeleri halinde, eksikliğin giderilmesi için ya da bu kurucu, temsilci ve yöneticilerin değiştirilmesi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da tanınan süre ne kadardır?

#17. Kişi korumada görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini yanında bulundurması zorunludur? I. Sürücü belgesi II. Görev belgesi III.Sağlık kurulundan alınan rapor IV. Taşıdığı silaha ait özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi V. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

#18. Özel güvenlik izni almak üzere valiliğe yapılan başvurularda aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin belirtilmesi gereklidir? I. Özel güvenlik hizmetinin konusu II. Hizmetin azami kaç özel güvenlik görevlisi ile verileceği III.İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktarı ve niteliği

#19. İletişimde en çok yapılan hatalardan biri karşı tarafa yeterince net veya doğru olmayan mesajlar vermektir. Örneğin; bazı kişiler kendi istek ve ihtiyaçlarına ters olmasına rağmen karşı taraftan gelen mesajlara hayır yanıtı ile karşılık verememektedirler. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin hayır diyememe sebeplerinden değildir?

#20. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?
#21. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında, olay meydana gelmeden suçun önlenmesi, meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile uygun, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulmasını hedefleyen Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Dağ yamaçları gibi eğimli yüzeylerde biriken büyük kar kütlelerinin kendiliğinden veya tetikleyici bir etki sonucunda dengenin bozulması nedeniyle, aniden ve büyük bir hızla harekete geçip yamaç eğimi yönünde gösterdiği akma hareketine ne denir?

#23. Sıvı yangınlar (tiner, vernik, benzin vb.) için kullanılabilecek en ideal söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

#24. “Güvenlik sistem ve cihazları seçilirken kullanışlı olmasına, yeterli personelle çalışmasına ve maliyet durumuna dikkat edilmesi gerekir.” ifadesi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınması gereken kriterlerden hangisini tanımlamaktadır?

#25. Sıcak çarpmasında yapılacak ilkyardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
#26. Aşağıdakilerden hangisi, genel kolluk gözetim ve denetiminde, özel güvenlik görevlilerinin elle arama yapabileceği yerlerden birisidir?

#27. Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Devletin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kamu ve özel kurum/kuruluş tesislerine, köprülere, petrol boru hatlarına, enerji tesis ve nakil hatlarına, hava meydanlarına, uçaklara hasar vermek amacıyla yapılan eylem türü aşağıdakilerden hangisidir?

#29. Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında uygulanacak yaptırım/ceza aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Aynur ile Deniz’in hangi davranışı yanlıştır?
#31. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#32. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir?

#33. Aşağıdakilerden hangileri biometrik güvenlik sistemleri arasında yer alır? I. Ses tanıma sistemi II. İris tanıma sistemi III.Yangın algılama sistemi IV. Yüz tanıma sistemi V. Kartlı geçiş sistemi

#34. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk değildir? I. Polis II. Jandarma III.Sahil Güvenlik IV. Orman Muhafaza V. Özel Güvenlik

#35. ……… karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Karşımızdaki insanın hoş görülmeyen kabul edilmeyen davranışları karşısında eleştiri ve töhmet içeren bir dildir. Bu konuşma tarzı, davranışa ve duyguya değil kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
#36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin devriye görevleri arasında yer almaz?

#37. Ankara’da zincir mağazalarından birinin şubesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, mağazada devriye halinde gezerken, ucuz mal alabilmek için oluşan kalabalıkta bazı vatandaşların mağazayı yağmalamaya ve hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiklerini görmüştür. Bu durumda, yağma ve hırsızlık yapan kişi/kişilere karşı maddi güç çerçevesinde zor kullanma şartları oluştuğundan müdahale eden Ali’nin, copuyla şahısların vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olur?

#38. Aşağıdakilerden hangisi gerekli tedbirler alınarak genel kolluğa haber verilmesi gereken şüpheli paket veya mektup bomba özelliklerinden biri değildir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

#40. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
#41. “……………..; Kazanan-kaybeden yaklaşımıyla ya da kazanmak için zorlayıcı davranışa başvurma ile açıklanabilir.” Çatışmayı önleme yöntemleri dikkate alındığında yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?

#42. 112’nin aranması sırasında yanlış olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

#43. Genel kolluk görevlileri ve özel güvenlik görevlilerinin üniformalı görev yapmaları, kamu güvenliği açısından aşağıdaki faydalardan hangisini sağlamaz?

#44. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) ile e-Devlet Kapısı arasında yapılan entegrasyon ile özel güvenlik görevlileri tarafından sıfır belge ile e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilen hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

#45. “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla …………………. yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
#46. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden birisi değildir?

#47. Acil haller dışındaki geçici özel güvenlik izinleri için, söz konusu etkinliğin başlamasından en az kaç saat önce müracaatta bulunulmalıdır?

#48. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I. Kartlı geçiş sistemi II. X-ray cihazı III.Metal detektörü

#49. İşyerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mani olmak ve söndürme faaliyetlerini yürüten ekip aşağıdakilerden hangisidir?

#50. Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Murat’a, işlediği bir suçtan dolayı özel güvenlik kimlik kartının valilikçe iptal edilmesi ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamama cezası verilmiştir. Murat’ın işlediği suç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
#51. Aşağıdakilerden hangisinde il özel güvenlik komisyonunun kararı aranmaz?

#52. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıda belirtilen müdahale biçimlerinden hangisi yanlıştır?

#53. Görev alanında karşılaştıkları olaylar ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

#54. İletişim sürecinde kişiler arası mesafe önemli bir yer tutar. Bu itibarla 80-200 cm arası mesafe ile iletişim kurulması demek çok iyi tanımadığımız ama günlük yaşamda sık karşılaştığımız, satıcı, postacı gibi veya iş yerinde çalışma arkadaşları ile olan veya resmi işlerin yürütüldüğü alan olarak tanımlanan alana ne isim verilir?

#55. Koruma görevlilerinin özellikleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
#56. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunda yer almaz?

#57. Örgüt içinde iki veya daha fazla kişi ya da grup arasında kıt kaynakların paylaşılması veya görevlerin dağıtımı ile yine bu kişi veya gruplar arasındaki statü, amaç, değer ya da algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık veya uyuşmazlık şeklindeki tanımlamaya “çatışma” denir. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın nedenlerinden değildir?

#58. Çalıştığı iş yerinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın elinde sopayla insanlara saldırdığını gören özel güvenlik görevlisi Ayhan saldırganlık gösteren şahsı etkisiz hale getirebilmek için ilk önce zor kullanma yetkisi içerisinde göz yaşartıcı spreyini kullanır. Ayhan’ın kullandığı göz yaşartıcı spreyi bulundurma izni nereden alınmıştır?

#59. Bir voleybol maçında görev alan özel güvenlik görevlileri, maç sonunda sahaya inen topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, topluluk veya kalabalık içerisindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek ve topluluk veya kalabalık içerinde yolu açmak için kama düzeni oluşturmuşlardır. Diğer özel güvenlik görevlilerinin, hakemi ve oyuncuları seyirciler tarafından atılan taş, anahtarlık, çakmak, su şişesi, sandalye vb. yabancı maddelerden korumak için almaları gereken düzen aşağıdakilerden hangisidir?

#60. Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilebilmesi için mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine sorulur?
#61. Kişi korumada, güvenlik önlemleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#62. İl ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan ve polis teşkilatı bulunmayan yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi kolluğun yetki ve sorumluluk alanına girerler?

#63. “Ben olsam farklı tepki gösterirdim ama hissettiği duygularını anlıyorum.” diyen birisi etkili iletişimin hangi unsurunu kullanmıştır?

#64. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirilir?

#65. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi hayal gösterenler (Halüsinojenler) sınıfında yer alır?
#66. Toplu konut sitesinde görevli özel güvenlik görevlileri Ali ve Ayşe, aniden meydana gelen trafo patlaması ve elektrik kesintisi nedeniyle panikleyen site sakinlerine yönelik paniği önlemek için uyguladıkları yöntemlerden hangisi yanlıştır?

#67. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin (VIP) aracına binerken uyulması gereken kurallardan biri değildir?

#68. Özel güvenlik görevlilerinin, yapmış oldukları kontrol ve aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı bulunduğu yerden alarak uygun bir yerde tutmasına ne ad verilir?

#69. Özel güvenlik görevlileri Önder ile Yaşar görev alanı içerisinde tabanca bulmuşlardır. Tutanağı düzenlerken aşağıdakilerden hangisinin tutanakta belirtilmesine gerek yoktur?

#70. X-ray kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
#71. Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri gösteren kurallara “Toplumsal Davranış Kuralları” denilmektedir. Toplum hayatını düzenleyen çok çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Bunlardan hangisi bu kurallardan değildir?

#72. Koma pozisyonu hangisidir?

#73. Çoklu koruma düzeni ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? I- Maksimum koruma sağlar II- Saldırı riskleri en alt düzeyde kabul edilir III- Tehditlere karşı operasyonel koruma düzenidir IV- Tüm koruma personeli cepheleri dışa dönük, gerekirse kol kola girerek yürürler V- Minimum koruma personeli ile yapılır VI- Çoklu koruma düzeninde önden arkaya sıralama; eskort, öncü koruma, ambulans, VIP aracı ve artçı koruma şeklinde olur

#74. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bulgu çeşitlerinden birisi değildir?

#75. Bitkisel kökenli yağların (bezir yağı) yanması hangi yanma şekline örnektir?
#76. Özel güvenlik görevlisi Ali, görev yeri ve mesai saatleri içerisinde bir şahsın darp edildiğini görmüştür. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

#77. Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür. Yukarıda tanımlanan dinleyici türü hangisidir?

#78. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, en az kaç özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerlerde özel güvenlik sorumlusunun atanmasını zorunlu kılmıştır?

#79. Günlük hayatın akışı içinde, birbirini tanımayan insanların tesadüfen bir araya gelmeleri kalabalık olarak tanımlanmaktadır. Kalabalık içerisinde kişi tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerden biriside; “Genelde topluluğu içeriden yöneten kişilerdir, bunlar aynı zamanda konuşmacılar da olabilirler.” şeklinde açıklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi açıklaması yapılan kişi tipidir?

#80. “Yerine getirilen hizmetin yapılan bir çalışmanın ve ortaya konulan yeni bir uygulamanın etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması amacıyla yazılan raporlardır”. Tanımı yapılan rapor çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
#81. “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması …………………. iznine bağlıdır.” Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#82. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede, söndürme maddesi olarak kullanılan suyun dezavantajlarındandır?

#83. Aşağıdaki yetkilerden hangisi hem özel güvenlik görevlilerine, hem de Genel Kolluğa tanınmış ortak bir yetkidir?

#84. Aşağıdakilerden hangisi noktada görevli özel güvenlik görevlisi Murat’ın görevlerinden biri değildir?

#85. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar sayılmıştır. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri hakkında bazı suçlarla ilgili devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmama şartı aranmaktadır. Aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda değildir?
#86. “Toplantı; Belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer toplantılarını ifade etmektedir.” Toplantının tanımının yapıldığı bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

#87. Özellikle hangi hastalarda baş, boyun ve gövde ekseni bozulmamalıdır?

#88. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada yapılan genel kurallardan biri değildir?

#89. Bu cihazlar insanların üzerindeki, paket veya bagajlar içerisindeki patlayıcı ve narkotik maddelerin varlığına dair kalıntı tespitini yapar. Bu cihazlar X-ray sistemleri gibi ana teknolojilerle birlikte kullanılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri belirtilen güvenlik sistemidir?

#90. Göğsünde kuvvetli bir ağrısı olan hasta hangi pozisyona alınmalıdır?
#91. Kırıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

#92. Kişi korumada, can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan duvar, tel örgü, bariyer, kapan ve kartlı giriş-çıkış kontrol sistemi gibi tedbirlere ne ad verilir?

#93. Bombalı bir saldırıda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

#94. Özel güvenlik hizmetlerinde, korunan önemli kişinin (VIP) ikametgâhında ve çalışma yerlerinde, araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde, güvenliğinin 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

#95. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
#96. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından değildir?

#97. Aşağıdakilerden hangisi adli arama olarak değerlendirilemez?

#98. “Derslerde ne zaman bir fikrimi ifade etsem, hocanın sanki beni küçük düşürmek için cevap verdiğini düşünüyorum.” diyen birisi hangi davranışta bulunmuştur?

#99. “Özel güvenlik görevlileri hayatın birçok alanında görevlerini yürütmekte ve bu süreçte muhatap olduğu insanlarla farklı nedenlerle iletişim kurmaktadır”. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hale’nin görevi esnasında en çok kullanacağı etkili iletişim kurma nedenlerinden biridir?

#100. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin düzenleyebileceği tutanaklardan biri değildir?
Bitir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin