Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı – 4

0
78
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı – 4

Sitemizde Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı için hazırlanan deneme sorularını bulabilirsiniz. Her sınavda sorular ve cevaplar rastgele yer değiştirir, bu sayede her denemenizde farklı bir sınav deneyimi yaşarsınız.

Eğer sorular veya cevaplarda herhangi bir hata bulursanız, lütfen yorum olarak bize bildirin. Geri bildirimleriniz, sınavın kalitesini artırmamıza yardımcı olacaktır.

Başarılar dileriz!

İçindekiler

Sonuç

#1. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken davranışlardan biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

#3. Meydana gelen olayların özel güvenlik görevlileri tarafından doğrudan genel kolluğa bildirilmesini sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlatılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Kalabalıkları organizasyon bakımından da sınıflandırabiliriz. Buna göre; özel güvenlik görevlisi Ahmet’in görev yaptığı banka şubesi önündeki pazaryerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Yaralının yarı yüzükoyun-yan yatırıldığı pozisyona ne isim verilir?
#6. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetini, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alan kuruluşun yükümlülüğündedir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen idari para veya yaptırım gerektiren fiillere ceza vermeye yetkilidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin yükümlülüklerinden birisi değildir?

#10. Bulunduğu bölgede duman oluşumu, alev oluşumu, ani ısı değişiklikleri gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?
#11. “Zor kullanma ve ………… yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla ……….. bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#12. Özel güvenlik sınav talimatı hangi birim tarafından yayımlanır?

#13. Empatik dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?

#14. Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?

#15. 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesine göre özel güvenlik görevlisinin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?
#16. Vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi, öncü istihbarat çalışması yapılan alanlardan değildir?

#18. Önemli kişinin (VIP) her türlü ulaşım aracındayken (Otomobil, Otobüs, Uçak, Tren, Gemi, Helikopter vb.) yapılan koruma hizmetine ne ad verilir?

#19. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi “Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar” sınıfında yer alır?

#20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlisi aşağıdaki kanunlardan hangilerine göre zor kullanabilir? I. Borçlar Kanunu II. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu III. Türk Ticaret Kanunu IV. Türk Ceza Kanunu V. Türk Medeni Kanunu
#21. İletişimde yapılan hatalardan bir tanesi de; sinirli gözükme ve güvensizlik duygusu sergilemedir. Bu ifade aşağıdaki iletişim hatalarından hangisi ile ifade edilir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

#23. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi görev alanı dışına çıkmış sayılır?

#24. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanını genişletme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

#25. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılmasının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
#26. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

#27. Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlar, yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi, acil durumlarda önemli kişinin (VIP) kullanabileceği güvenli yerlerden biri değildir?

#29. Bir mesajın birden fazla iletişim kanalı kullanılarak iletilmesinin aşağıdakilerden hangisine faydası vardır?

#30. Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
#31. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem taktikleri arasında yer almaz?

#32. “Grubun veya kişinin güvenlik görevlisine uzanabileceği ve fiziksel olarak dokunabileceği ve/veya herhangi bir şekilde zarar verebileceği iki metrenin altında olan ara bölgeye ____________ denir.” Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Özel güvenlik görevlileri Murat ve Ayhan devriye görevi esnasında hangi durumda konuta giremez?

#34. Orman yangınlarında kullanılan ve tekrar tutuşmayı engelleyen söndürme maddesi hangisidir?

#35. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
#36. İl Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

#37. Isı, ışık, korlaşma ve alev görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#38. Aşağıdakilerden hangisinde temel ilk yardım uygulamaları doğru olarak verilmiştir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlere mensup kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlayan hususlardan değildir?

#40. İletişimde bireyler karşısındakine aşağıdakilerden hangisi/hangileri nedeniyle “hayır” diyemez? I) Diğer insanları incitme korkusu II) Terk edilme ve ayrılma korkusu III) Cezalandırılma korkusu IV) Mahcup duruma düşürülme korkusu
#41. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenliğin ilkelerine uygun değildir?

#42. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerden birisidir?

#43. Üniversitedeki yasadışı kalabalığa müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin, kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak ve kalabalık içerisinde yol açmak için hangi müdahale düzenini uygulaması gerekir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilecek kriterlerin tamamını kapsar?

#45. Ortamdaki oksijen miktarını düşürerek yapılan söndürme işleminde uygulanan söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
#46. Standartlara uygun yangın söndürme cihazlarında, tüpün içerisinde bulunan itici gazın basıncını gösteren, manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

#47. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görevli özel güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

#48. Görev alanında zor kullanma şartlarının oluşması sonucu copunu kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi Caner, kendisine saldıran ve elinde herhangi bir saldırı aleti bulunmayan şahsın vücudunun hangi bölgesine vurmamalıdır?

#49. Bir özel güvenlik noktasına başvuran kişinin hangi davranışları, kuşku yaratıcı bir art niyet taşır?

#50. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
#51. Kişiler arasındaki mesafenin iletişimde yeri ve önemi büyüktür; Bu bağlamda kalabalık bir gruba hitap ettiğimiz, paylaştığımız bölgedir. Tanımadığımız kişilerle aramızdaki uyguladığımız mesafeye ne ad verilir?

#52. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılacak uygulamalardan biri değildir?

#53. Direnme engellenemez ise cop kullanma yetkisinde, ikinci aşama olarak devreye giren, reaksiyon eli açık olarak ileri uzanırken “Dur! Kal Orda! Çekil Geri! Bırak Elindekini! Kaldır Ellerini vs.” komutlar verilerek cop kullanılan, el omuz yanına alınan copla duruş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

#54. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenidir?

#55. Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri zor kullanmanın şartlarındandır? I. Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır II. Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır III. Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır
#56. Depresyon, kaygı, endişe, gerginlik, saldırganlık stresin en net bir şekilde ortaya çıkan belirtileridir. Bu durum stresin belirtilerinden hangi belirtiyle izah edilir?

#57. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?

#58. Belirlenen bir amaca, hedefe ulaşabilmek için takip edilecek yol, usul ve bu yolda karşılaşılabilecek engellerin ortadan kaldırılması için önceden hazırlanmış gerekli, plan, program ve yöntemlere ne ad verilir?

#59. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunan kimyasal bulgu çeşitlerinden biridir?

#60. Aşağıdakilerden hangisi not alırken yapılmaması gereken hususlardan birisidir?
#61. Aşağıdakilerden hangisi “Koruma Görevinin Aşamaları” arasında sayılamaz?

#62. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin kullanacağı teçhizat ve malzemelerden birisi olamaz?

#63. Özel Güvenlik Görevlisi Sezer, Arena Spor Salonundaki arama ve koruma görevi ile ilgili olarak Güvenlik Amiri Cengiz’den aldığı talimatları Amirinin ses tonunun yetersizliğinden dolayı net bir biçimde anlayamadığını ve bundan dolayı görevini tam anlamıyla ifade edemediğini kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

#64. Monitörde yer alan bagaj görüntüsünün kenar çizgileri daha belirgin ve görüntüdeki cismin daha kolay tanınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

#65. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi kontrolü için doğru değildir?
#66. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te özel güvenlik hizmetinde kullanılacak ateşli silahlar için il özel güvenlik komisyonunun izin verdiği fişek miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

#67. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un üçüncü maddesine göre “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, ………… aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#68. Ekonomik, fiziksel ve sosyal kayıplar doğuran doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylara ne denir?

#69. Suda boğulmalarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

#70. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde hangi tür arama yapmaları uygun değildir?
#71. Çalışma yaşamında iş arkadaşlarıyla veya müşterilerle kurulan ilişkilerde en sağlıklı iletişim hangi benlik durumları arasında olan iletişimdir?

#72. Solunum yolu tam tıkanmış bilinci açık hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

#73. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkilerinden değildir?

#74. Aşağıdakilerden hangisi alarm izleme merkezleri için doğrudur?

#75. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerde aşağıdakilerden hangisi usule ve mevzuata uygundur?
#76. Genel kolluk kuvvetlerinden olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hangi kanunla düzenlenmiştir?

#77. Önemli kişinin (VIP) bulunduğu aracın dışında başka bir araçla yapılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

#78. Tutanaklar ilgili hangi ifade doğrudur?

#79. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

#80. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında yapılmaz?
#81. Görev yerinde, kimliği yakasına takılı vaziyette görev yapan özel güvenlik görevlisi Atilla, şüpheli bir paket görmüştür ve paniğe kapılmadan derhal genel kolluğa bilgi vermiştir. Paketin etrafında en az 100 metre mesafede emniyet şeridi çekmek suretiyle güvenli alan sağlamıştır. Şüpheli pakete kişilerin veya basın mensuplarının yaklaşmasına müsaade etmemiştir. İkinci bir bomba ihtimaline karşı çevrede gerekli kontrolleri yapmıştır. Şüpheli paketi patlaması halinde en az zarar verecek yere götürmüştür. Yukarıda anlatılan senaryoda özel güvenlik görevlisi Atilla’nın davranışlarından hangisi yanlıştır?

#82. Kamera sistemi uygulamasında kameraya karşıdan gelecek bir ışığın görüntüyü bozmaması için kamerada aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

#83. Aşağıdakilerden hangisi şahıs üst arama yöntemlerinden biri değildir?

#84. Yanmayı meydana getiren unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

#85. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimi için doğru değildir?
#86. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi faaliyet izni için doğrudur?

#87. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Sevgi ile Ayşe aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz? I-Yakalama II-Olay yerini koruma III-Zor kullanma IV-Emanete alma V-Olay yerini inceleme

#88. Aşağıdaki projelerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hazırlanan projelerden değildir?

#89. Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesi için verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

#90. Kişi koruma hizmetinde kullanılan silahlara ait “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” kaç yılda bir değiştirilmelidir?
#91. Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?

#92. Özel güvenlik görevlisi Halim, görev yerinde bir kadının darp edildiğini görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#93. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisidir?

#94. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda paniğin sebeplerinden biri değildir?

#95. Hangi durumda yaralı kaza yapan araçtan çıkartılır?
#96. Bireyin fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklerini tanıyarak geçiş kontrolüne izin veren sistemlere …………denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

#97. Risk analizi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

#98. Aşağıdaki şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

#99. Terörist faaliyetin eyleme dönüşmesinde belirli safhaları olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu safhalardan biri değildir?

#100. İl özel güvenlik komisyonu özel güvenlik hizmetinde kullanılmak üzere ateşli silah kullanılmasına izin verirken aşağıdakilerden hangisine karar vermez?
Bitir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin