Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı – 3

0
113
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı – 3

Sitemizde Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim Deneme Sınavı için hazırlanan deneme sorularını bulabilirsiniz. Her sınavda sorular ve cevaplar rastgele yer değiştirir, bu sayede her denemenizde farklı bir sınav deneyimi yaşarsınız.

Eğer sorular veya cevaplarda herhangi bir hata bulursanız, lütfen yorum olarak bize bildirin. Geri bildirimleriniz, sınavın kalitesini artırmamıza yardımcı olacaktır.

Başarılar dileriz!

İçindekiler

Sonuç

#1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı yöntemlerdendir? I. İnandırma (İkna Etme) II. Ödüllendirme III. Zor kullanma

#2. Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

#3. Benzin, mazot vb. akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

#4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartların aranması nedeniyle silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilebilmesi için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekmektedir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Murat’ın görevi ile bağdaşır?
#6. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetlerin eyleme dönüşmesi safhalarından birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan, adli suçlar ve idari para cezası/yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye Teşkilatının görevlerinden değildir?

#9. Özel güvenlik görevlisi kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceğini nasıl ifade etmelidir?

#10. Bir özel güvenlik hizmeti veren grubun başarısında aşağıdaki iletişim unsurlarından en önemlisi hangisidir?
#11. Özel güvenlik görevlileri Alper ve Seçkin’in devriye görevine çıkmadan önce aşağıdaki teçhizatlardan hangisini yanlarına almalarına gerek yoktur?

#12. Özel güvenlik denetlemelerinde kullanılacak raporların şekil, içerik ve formatları hangi birim tarafından hazırlanır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

#14. Bıçakla yaralama olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi, korumanın temel amaçlarından biri değildir?
#16. El dedektörü ile yapılan kontrolde, el dedektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Gamze ve Ayşe’nin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

#18. VIP koruma hizmeti yerine getirilirken takip edilmesi ve uygulanması gereken hususlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. Sosyal düzen kuralları arasında yer alan “hukuk kurallarını’’ diğer sosyal düzen kurallarından en farklı kılan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

#20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu için doğru değildir?
#21. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz?

#22. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?

#23. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden biri değildir?

#24. Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla kime bildirilir?

#25. Çoklu konvoy düzeninde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
#26. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat çalışmasının aşamalarından biri değildir?

#27. Yazının bir tutanak olduğu, taraflara okunduğu ve okutulduğu, doğruluğunun anlaşılması üzerine, birlikte imza altına alındığı hususlarının yer aldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

#28. Özel güvenlik hizmetlerinde kurumsal ilişkiler gereğince elektronik posta (e-posta, e-mail) ile kurulan yazılı iletişimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

#29. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin telsiz kullanırken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
#31. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 8. maddesinde belirtilen silah bulundurma ve taşıma yetkisine göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde silahlı görev yapabilir?

#32. Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha uygundur?

#33. Şok halindeki bir hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarında hangisi yapılmaz?

#34. Aşağıdakilerden hangisi güç kullanmanın temel şartlarındandır? I.Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır II.Güç kullanma ani, kararlı ve sürekli olmalıdır III.Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır IV.Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır V.Güç, ancak silah veya teçhizatla kullanılmalıdır

#35. Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çeşitli tehlikeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki bu tehlikeler arasında yer almaz?
#36. Özel güvenlik görevlisi Leyla’nın görevli olduğu resim galerisine gelen ziyaretçileri nazik, kibar bir şekilde ve güler yüzle karşılayarak görevini ifa etmesi gelen ziyaretçiler üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisi Leyla’nın hangi iletişim türünde başarılı olduğu söylenebilir?

#37. Özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar özel güvenlik izni almak zorundadır. Özel güvenlik izin başvurusunda aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi gerekmez?

#38. Devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz, yol kenarında şüpheli bir paket ile karşılaştıklarındaki hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

#39. İletişim çarkının temel öğeleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

#40. Aşağıdaki görevlilerden hangisi özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?
#41. Etkili bir koruma ve güvenlik hizmeti sunulabilmesi için kontrol noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#42. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluğun etkin iş birliği ve koordinasyonuyla genel güvenliğe katkı sağlayacak şekilde, olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

#43. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Mehmet, çalışmış olduğu şirketten iş sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, yani işten çıkarıldığını öğrenir. İş sözleşmesi feshedilen Mehmet fesih bildiriminde geçerli bir sebep olmadığı veya gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir. Anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde …… dava açabilir. Buna göre boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

#44. Özel güvenlik görevlileri Elif ve Murat bir AVM’de bıçakla yaralamalı bir olaya müdahale etmişlerdir. Müdahale sürecinde hangi eylem ve işlemleri doğru değildir?

#45. “Göz yaşartıcı gazın etkisi ortalama …… dakika gibi bir sürede geçer.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?
#46. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesindeki hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

#47. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucuya başlama nedenlerinden birisi değildir?

#48. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilecek yetkilerden biri değildir?

#49. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden sayılmamıştır?

#50. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi aşağıdakilerden hangisidir?
#51. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Zeynep, AVM’de faaliyet gösteren bir işletme önünde işletmeyi protesto eden grupla karşılaştıklarında aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

#52. “Biometrik kontrollü geçiş sistemi” ne demektir?

#53. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

#54. Aşağıdaki durumlardan hangisinde rentek manevrası kullanılır?

#55. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?
#56. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicide bulunur?

#57. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

#58. Bireyin karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına iletişimde ne ad verilir?

#59. İyi ve etkili bir iletişimde eleştiri aşağıdakilerden hangisi/hangileri biçiminde yapılmalıdır? I) Eleştiri kişiliğe değil davranışa yapılır II) Eleştiri mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır III) Başkalarının yanında eleştiri yapılmaz IV) Kişinin eski olumsuz davranışlarından örnek verilmez

#60. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?
#61. Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi kalabalıklara bir örnektir?

#62. Bina içindeki kişilerin, yakındaki küçük bir yangını kontrol etmek ve söndürmek için, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tanıma göre hangi yangın güvenlik tedbiri açıklanmıştır?

#63. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan değildir?

#64. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın taşıma ruhsatlı silahı bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

#65. Yüksek güvenlik gerektiren hassas noktalar için tasarlanmış olup, insanlar için kaçak giriş çıkışları imkansız hale getirmektedir. Yukarıda verilen açıklama aşağıda belirtilen güvenlik sistemlerinden hangisine aittir?
#66. Hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan mahsur kalmış kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir?

#67. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketinin ateşli silah alması ve bulundurmasına izin verilebilmesine yönelik istisnadır?

#68. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerine görev yaptıkları alanlarda yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi durumlarında tanınan yetkidir?

#69. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Emin’in görevi ile aşağıdakilerden hangisi bağdaşır?

#70. Bir özel güvenlik görevlisi küçük gruplarla görüşürken aşağıdaki durumlardan hangisine önem vermelidir?
#71. Hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#72. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan koruma karar çeşitlerinden biri değildir?

#73. “Panik” kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#74. Kalabalık içerisindeki kişi türlerinden biri olan provokatörlerin eylemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#75. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir?
#76. Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden değildir?

#77. Özellikle bilinç kaybı olanlarda ………………… geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#78. Aşağıdakilerden hangisi kamera izleme odası (CCTV Odası) görevlilerinin yapması gereken davranışlar arasında yer almaz?

#79. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Akın ile Bekir’in hangi davranışı yanlıştır?

#80. Kişi korumanın yaya olarak yapılmasında koruma sayısı göz önüne alındığında en zor olan ve düşük seviyeli tehdit durumlarında kullanılan koruma düzeni/şekli aşağıdakilerden hangisidir?
#81. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktalarının amacı tam olarak ifade edilmiştir?

#82. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

#83. Üniversitede, toplanan öğrencilerden oluşan kalabalık tarafından topluluğu takip eden özel güvenliğin bulunduğu yere doğru bazı cisimler atılmaya başlanmıştır. Özel güvenlikçilerin bu cisimlerden korunmak için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

#84. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “ben dili” ile ilgili olarak yanlış ifade edilmiştir?

#85. Banka şubesinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Mustafa, hangi hallerde bankaya ait görev silahını evinde bulundurabilir?
#86. Aşağıdaki durumlardan hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen özel güvenlik görevlisi olmak için engel hallerden biri değildir?

#87. Zor kullanma şartları oluştuğunda cop kullanma yetkisine haiz özel güvenlik görevlisi saldırgan şahısları etkisiz hale getirmek amacıyla copu kullanacağı insan bedenine yönelik birinci derece vuruş bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?

#88. Belediye girişi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre, görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

#89. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan adli suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alacağı talimata göre adli soruşturma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

#90. Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?
#91. Kerem Bey evinin çatı inşaatında çalışırken ayağı kayar ve 2 metre yükseklikten beton zemine düşer, o sırada üzerine bir odun parçası düşer ve göğüs sağ tarafına saplanır. İnşaatta birlikte çalıştığı arkadaşlarının Kerem Beye yaklaşımları nasıl olmalıdır?

#92. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik ilkelerine uygun değildir?

#93. Çocuk hasta/yaralıda yapılan Temel Yaşam Desteği uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#94. Aşağıdaki yerlerin hangisinde, özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi yasa ile düzenlenmiştir?

#95. X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I-İnorganik maddeler/Mavi tonları II-Organik maddeler/Turuncu - kahve tonları III-Karışık malzemeler/Yeşil IV-Kurşun ve Kristaller/Pembe
#96. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu üyelerinden değildir?

#97. Davranış; insanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkidir. Etkili ve verimli bir güvenlik hizmeti için insan davranışlarını, bu davranışların nedenlerini ve hedeflerini iyi anlamak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak davranışlarımızın ortaya çıkış biçimi olarak sonradan kazanılan (öğrenilen) davranışlardan değildir?

#98. Aşağıdakilerden hangisi havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi değildir?

#99. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili düzenlemelerden biridir?

#100. Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gerekenlerden biridir?
Bitir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin