ÖGG 100. Dönem sınav soruları ve cevapları – online

ÖGG 100. Dönem sınav soruları ve cevapları – online
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlisine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat, aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Acil ve geçici haller dışında göreve başlayan veya ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki hangi durumda, özel güvenlik görevlisi görev alanında arama yapamaz?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
“Nefret ve ayrımcılık” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi ceza artırımına neden olan bir durumdur?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda …. gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin …. günlük kazancından fazla olamaz.” İfadesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin, titizlikle seçimini sağlamak için bazı şartlar getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi değildir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklinde düzenlenen “Meşru Savunma” hangi kanunda yer almaktadır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işverenin borçları arasında yer almaz?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet ve üç arkadaşına, kontrol amiri Polis Memuru Cemil kapalı olan bir kontrollü geçiş kapısını açmaları için talimat vermiştir. Mehmet kendisini şefinin çağırdığını beyan ederek, kontrol amirinin talimatını yerine getirmemiş ve oradan ayrılmıştır. Kapı diğer özel güvenlik görevlileri tarafından açılarak görev aksatılmamıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, kontrol amirince hakkında işlem yapılan Mehmet’in soruşturma sonucunda suçu sabit olursa karşılaşacağı idari müeyyide ne olacaktır?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da adli suç olarak düzenlenmiştir?

I. Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

II. Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırı veya görev alanı dışında kullanmak

III. Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek

IV. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemek

V. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Özel güvenlik eğitimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerindendir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 20’nci maddesinde öngörülen idari para cezalarını vermeye …………. yetkilidir.”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Görev alanında yaralama olayıyla karşılaşan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki olayların hangisinde özel güvenlik görevlileri görev alanlarındaki bir konuta girme hakkı vermez?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi nokta oluştururken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi sırasına göre olay yerinde elde edilen fiziksel ve kimyasal bulgudur?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
“Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölge” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Tek çalınan düdük sesi neye işarettir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi Gizem emanete alma yetkisini aşmıştır?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İş yeri kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Bekir ile Okan bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulmuşlardır. Şahsı ve silahı kime teslim etmeleri gerekir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Özel güvenlik görevlileri Engin ile Cem görev alanı içerisinde kol saati bulmuşlardır. Tutanağı düzenlerken aşağıdakilerden hangisini tutanakta belirtilmesine gerek yoktur?
31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Devriye görevini yerine getirirken yol üzerinde şüpheli bir paket ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Hangisi bomba mektupların belirgin özelliklerinden birisidir?
33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlileri Ünal ile Halis görev yaptıkları yerde ortaya konulan yeni bir uygulamanın etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması amacıyla bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlamış oldukları rapor hangisidir?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hâkim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Zor kullanma yetkisinin en son aşaması hangisidir?
36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Fikret’in tanzim edebileceği tutanak hangisidir?
37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Olay yerini inceleme aşağıdaki hangi üçlünün arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerine ulaşmak amacıyla yapılır?
I. Fail-Polis-Savcı
II. Hakim-Polis-Olay yeri
III. Fail-Mağdur-Olay yeri
IV. Maktul-Savcı-Olay yeri
V. Olay- Maktul-Mağdur
38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?
39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Gizem’in yetkilerinden biridir?
40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlileri tarafından en az şüphelenilmesi gereken araçlardır?
41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisinin hem elektronik güvenlik tedbiri hem de fiziki güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
X-Ray cihazının temel kullanım amacı nedir?
44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi kamera sistemlerinin (CCTV) kullanılmasıyla sağlanacak bir fayda değildir?
45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Bir binaya giriş yapmak isteyen ziyaretçi kapı tipi metal detektöründen geçerken cihaz alarm vermiştir. Bunun üzerine ziyaretçi cebindeki telefonu ve anahtarlığı çıkarıp güvenlik görevlilerine göstererek cihazın bunlara alarm verdiğini herhangi tehlikeli bir cismin, üzerinde olmadığını ifade ederek ziyaretçi kartı ile giriş yapmıştır.” Bu senaryoda güvenlik açısından yapılan hata nedir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Normal şartlarda erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde nabız(kalp atım hızı) hangi seçenekte doğru şekilde yazılmıştır?
47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Boğucu sargı (turnike) uygulaması için yanlış olan hangisidir?
48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Patlamanın etkisi ile vücuda saplanan yabancı cisme hangi müdahale yapılmıştır?
49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?
51. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Patlama sonucunda hangi koşullarda boğucu sargı ( turnike ) uygulanmaz?
52. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Vücuda yabancı bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasına ne isim verilir?
53. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Atardamar kanamalarında kan, basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.” Bacak atardamarı kanıyorsa aşağıdaki noktalardan hangisine bası uygulanır?

54. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığın tehlikeye girdiği durumlarda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, en az temel ilkyardım kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişilere ne ad verilir?

55. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Giyim bölümünde bulunan 70 yaşındaki kazazedenin bilinci kapalıdır. Ali bu kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamıştır?
56. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Okyanus ya da deniz tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan dalgalara ne denir?
57. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Yıldırım düşmesi sonucunda yangın ve çarpılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik kurulan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
58. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Köpüklü tip yangın söndürücüler, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
59. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi “yavaş yanmaya” örnektir?
60. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Yangınlarda en çok karşılaşılan ve ölümlere yol açan zehirleyici gaz aşağıdakilerden hangisidir?
61. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Orman yangınlarında etkili söndürme yapılabilmesi için aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kullanılmalıdır?
62. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Odun, kömür, kâğıt ve benzeri yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde aşağıdakilerden hangi harfle sembolize edilir?
63. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Toprağı örten otsu bitkiler, çalılar ve bitki atıklarının yanması, orman yangınlarının hangi çeşidine girer?
64. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisidir?
65. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Telefonlara yüklenebilen “UYUMA” uygulaması hangi amaçla kullanılır?
66. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumu ne olursa olsun onunla aynı duygu, düşünce ve davranışı sergileyen birisinin karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
67. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
“Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?
68. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İletişim çarkı aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde tamamlanmış olur?
69. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Karşımızdaki insan ile aramızdaki mesafe 30-40 cm olduğunda aşağıdakilerden hangi alanı ihlal etmemiş oluruz?
70. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
71. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ahmet hata yapan bir kişi ile tartışıyor. Ahmet bu durumda, iletişimde tartışmayı yapıcı hale getirmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanılmalıdır?
72. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Problem çözmek için aşağıdakilerden hangi aşama/aşamalar uygulanır?
I. Problemin tanımlanması
II. Genel yaklaşım
III. Seçeneklerin yaratılması
IV. Karar verme
73. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?
74. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
75. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?
76. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler?
77. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
78. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından biri değildir?
79. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kampüste bir toplumsal olayı takip eden güvenlik görevlileri, topluluk içinde bulunan bir şahsın, topluluğa el kol hareketleri ile birlikte bir şeyler anlattığını ve ardından topluluğun saldırganlık eğiliminin arttığını müşahede etmişlerdir. Güvenlik görevlilerinin, topluluk içindeki bu kişi tipi ile ilgili, aşağıdaki hangi değerlendirmesi doğrudur?

80. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da birimler arasındaki çatışma nedenlerinden birisi değildir?
81. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi “Grup Türleri” arasında yer almaz?
82. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme ve futbolculara küfür ettiğini gören, genel kolluk nezaretinde görev yapan özel güvenlik görevlisinin davranışı nasıl olmalıdır?
83. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“………. kamu veya şahıslara ait bina ve eşyaları tahrip, yağma, güvenlik kuvvetlerine karşı patlayıcı ve zarar verici madde atma, hakaret, sözlü ve yazılı tahrik gibi eylem biçimleriyle kamuoyunu rahatsız ederek yönetime karşı olan güven duygusunu sarsarak ortaya çıkan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve kargaşadan yararlanmak isterler.” Cümledeki anlam bütünlüğü de göz önünde bulundurularak boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

84. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi, bireyler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önlemeye yönelik sağlıklı bir yöntem değildir?
85. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Grup ve grup üyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
86. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İnsanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkilerine ne denir?
87. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale düzenlerinden birisidir?
88. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Öncü İstihbarat Çalışmasında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha az öneme sahiptir?
89. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
“Korumanın Esasları” arasında ……… yer almaz. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi belirtiniz?
90. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Suikastın sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?
91. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Korunan önemli kişiye (VIP) silahlı bir saldırı esnasında korumanın yapmaması gerekenlerdendir?
92. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı metotlardan değildir?
93. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki koruma yöntemlerinden hangisi Koruma Yönetmeliğinde sayılan koruma çeşitlerinden değildir?
94. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
95. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ŞIKLAK, önemli bir kişiyi (VIP) koruma görevine başlamıştır. Söz konusu görevi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
96. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi gizli bir suikasttır?
97. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi kamuya açık yerlerdendir?
98. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
99. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Spor müsabakalarında usulüne göre mülki amirden izin alınmak suretiyle özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması kimin gözetim ve denetiminde yapılır?
100. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Özel güvenlik personeli, alışveriş merkezinin girişinde bulunan şüpheli pakete yönelik olarak nasıl davranmalıdır?
101. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
102. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir?
103. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflarından değildir?
104. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın başlıca parçaları arasında yer almaz?
105. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Ateşli silahlarda azami menzil nedir?
106. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İlk hız nedir?
107. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İstinat boşluğu aşağıdaki parçalardan hangisi ile ilgilidir?
108. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
109. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi namlu veya sürgü gerisinde olup, arpacığın şekline göre yarım veya tam daire şeklinde olabildiği gibi dikdörtgen veya üçgen şeklinde de olabilen ve nişan tertibatını oluşturan parçalardan birisidir?

110. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Toplu tabancalarda kullanılan 38 Kalibre fişek kaç mm’ye eşittir?
111. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ateşleme gerçekleştikten sonra boş kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ............ tertibatı denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
112. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
113. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ateşleme tertibatında hangi parça yoktur?
114. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
ÖGG Kemal'e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?
115. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Fişekte bulunan alev kanalının görevi nedir?
116. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Göz-gez-arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
117. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Poligon emniyet kuralları açısından, atışa hazır atıcı neyi bekler?
118. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
119. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Tetiğin çekilmesi suretiyle horozun darbe hareketini fişek dip tablasındaki kapsüle intikal ettiren ve ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
120. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek namluyu terk ettikten sonra mermi yolunu etkilemez?
121. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi silahların genel sınıflandırılmasında yer almaz?
122. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
123. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
124. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın başlıca parçalarından değildir?
125. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.