ÖSYM Başkanlığı Brüt 11 Bin 488 TL Maaşla Bilişim Personeli Alacak

0
362
ÖSYM Başkanlığı Brüt 11 Bin
ÖSYM Başkanlığı Brüt 11 Bin

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere ÖSYM Başkanlığı Brüt 11 Bin 488 TL Maaşla Bilişim Personeli Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

ÖSYM Başkanlığı Brüt 11 Bin 488 TL Maaşla Bilişim Personeli Alacak

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Özel Şartlar

Bilgisayar Ağları Uzmanı (1 Kişi)

•Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya bilgisayar ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
• Yerel alan ağ (LAN), sanal yerel alan ağ (VLAN), geniş alan ağ (WAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
• CISCO, Juniper ve HP Omurga, kenar ağ anahtarı ve router yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• NAC (Network Access Control) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen Wireshark yazılımı konusunda ileri seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
• Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Tercih Sebepleri:

• CCNP (Cisco Certified Network Professional), FSCA (Forescout Certified Administrator) veya JNCIA (Juniper Networks Certified Associate) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
• Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

•Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
• WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemleri konusunda ileri seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• SIEM ve log yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hâkim olmak,
• Sunucu mimarileri, veri depolama, sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve bu teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
• Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
• Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Tercih Sebepleri

• ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
• OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,
• CEH sertifikasına sahip olmak,
• VMware sanallaştırma ürünlerinin güvenliği konusunda deneyimli olmak,
• Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
• Güvenlik operasyonları konseptlerine hâkim olmak. (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi)

.Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

• Net ortamlarında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu alanda en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
• C# yazılım diline çok iyi bilmek ve iyi derecede deneyim sahibi olmak,
• ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
• JQuery, Javascript, AJAX, HTML, CSS vb. Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
• Web servisleri,SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakkında bilgi sahibi olmak,
• WPF, MVVM ve Prism Framework konularında bilgi sahibi olmak,
• ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
• .Net Core ortamları hakkında bilgi sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
• MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyimli olmak,
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında bilgi sahibi olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak,
• Visual Studio yazılım geliştirme programının kullanabiliyor olmak.

Tercih Sebepleri:

• RabbitMQ hakkında bilgi sahibi olmak,
• Redis hakkında bilgi sahibi olmak,
• NPM hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,
• NodeJS hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,
• Microservisler hakkında bilgi sahibi olmak,
• IIS ve Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
• Visual Studio Code kullanımında deneyime sahip olmak,
• Kendo UI of Telerik hakkında bilgi sahibi olmak,
• Angular, Vue.js ve React.js web teknolojilerinden en az birini bilmek,
• Windows Servislerinin geliştirilmesi konusuna hâkim olmak,
• Scrum ve Agile yöntemlerini bilmek,

İş Tanımı:

• .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
• .Net/.Net Core teknolojileri kullanarak Başkanlık ihtiyacı yazılımları geliştirmek,
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

• Çok İyi derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu alanda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
• Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak,
• Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
• JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
• Sonatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak,
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında deneyim sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

• Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,
• İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı:

• Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

• İleri derecede Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve bu alanda en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,
• Java web çerçeveleri, Spring, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security veya benzerlerini kullanmış olmak,
• JPA, Hibernate ve ORM araçlarında deneyim sahibi olmak,
• Redis, RabbitMQ uygulamalarında deneyimli olmak,
• Filebeat ve ELK stack deneyimi olmak,
• MsSqlServer, SQL/TSQL ve veri tabanı tasarımı konusunda bilgili olmak,
• Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında deneyim sahibi olmak,
• Versiyon kontrol araçları ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Performans optimizasyon konusunda deneyimli olmak,
• Agile proje yönetim süreçleri hakkında deneyimli olmak,
• Java yazılım geliştirme ekiplerinde takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,
• Nesneye yönelik prensipler, tasarım desenleri, refactoring, clean code hakkında bilgi sahibi olmak,
• Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek ve stresli koşullar altında doğru kararlar verebilen biri olmak.

Tercih Sebepleri:

• Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,
• HTML, CSS, javascript, react teknolojilerinde deneyimli olmak,
• Rancher kullanmış olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
• İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı:

• Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
• Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
• Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak,
• Gerektiğinde takım liderliği pozisyonunda görev almak.

Sistem Uzmanı (1 Kişi)

• En az 1000 (bin) aktif kullanıcıya sahip; Linux tabanlı sistemlerin ve sanallaştırma teknolojilerinin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
• Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
• LDAP, DNS, DHCP, dosya paylaşımı, uzak masaüstü vb. Linux tabanlı ürün/servis/protokol hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve deneyimine sahip olmak,
• Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,
• Kabuk programlama ile otomasyon komut dosyaları oluşturabilmek,
• Container teknolojisine (ContainerD, Docker, Kubernetes vb) hâkim olmak,
• Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
• Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
• Veri depolama, RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
• Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Temel ağ bilgisine sahip olmak,
• Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyimli olmak,
• İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak yerel ağ ve bilişim sistemi içerisinde kullanılan politikalar hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

• Microsoft Windows tabanlı sunucu sistemlerinde deneyimli olmak,
• Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalarda deneyimli olmak,
• Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Veri tabanı sunucularının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
• E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

İstenilen Belgeler, Başvuru Şekli ve Yeri

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”,
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
c)KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir,
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
e) Detaylı özgeçmiş belgesi,
f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,
g) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Ünvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır.)
h) Sahip olunan sertifikalar,
ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

Başvuru Şekli

Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 31.01.2022 – 14.02.2022 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 14.02.2022 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar tüm sınav duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin