ÖGG 102. Temel ve 78. Yenileme sınav talimatı yayınlandı

0
659
ÖGG 102. Temel ve 78. Yenileme
ÖGG 102. Temel ve 78. Yenileme

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere ÖGG 102. Temel ve 78. Yenileme sınav talimatı yayınlandı hakkında bilgiler vereceğiz.

ÖGG 102. Temel ve 78. Yenileme sınav talimatı yayınlandı

28/03/2023 Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanır.
13-31/03/2023 Sınav ücretinin yatırılacağı ve özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyer fotoğraflarının taratılarak ÖGNET uygulamasına yükleneceği tarih aralığıdır.
01-03/04/2023 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından, sınava katılacakların ÖGNET uygulaması üzerinden okul/blok/salon yerleştirme işleminin yapılacağı tarih aralığıdır.
03/04/2023 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların, Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.2. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının ÖGNET üzerinden kontrol edilerek hatalı yüklenen fotoğrafların eğitim kurumlarına bildirileceği son tarihtir.
03/04/2023 Sınav başvuru ücretini yatıran adayların özel güvenlik eğitimini aldığı il dışında sınava katılmak için Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine müracaat edecekleri son tarihtir. Bu tarihten sonra sınav yeri değişiklik talepleri, adayların mazeretlerini (doğal afet, ölüm, sağlık, düğün vb.) belirten belgeleri ibraz etmesi durumunda, söz konusu talepler İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na bildirecek olup, “Yerleştirme Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.
04/04/2023 Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sınava katılacakların okul/blok/salon yerleştirme işleminin kontrol edilerek ÖGNET uygulaması üzerinden bildirileceği tarihtir.
04/04/2023 Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından, kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.2. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olmayan formatta ÖGNET’e yüklenenleri güncelleyeceği son tarihtir.
05-23/04/2023 Optik Cevap Kâğıtlarını Basım Komisyonu’nun görev alacağı tarih aralığıdır.
05-10/04/2023 Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların talimata uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren “Sınav Giriş Belgelerini” adaylara teslim edeceği son tarihtir.
11/04/2023 Teslim edilen “Sınav Giriş Belgeleri” üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından yapılacağı son tarihtir.
19/04/2023 Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.
24-30/04/2023 Sınav Sorularını Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.
27/04/2023 Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.
30/04/2023 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
01-14/05/2023 Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
02/05/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
03-05/05/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
12/05/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
19/05/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
22-24/05/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25/05/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

Genel Hükümler

19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili;
1) 25/01/2023 tarihine kadar müracaatı bulunan adayların başvuruları ile 29/01/2023 tarihine kadar (ÖGNET uygulaması üzerinden) yapılan sınav ili değişiklik talepleri, 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınav için geçerlidir.

2) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illerinde sınav yapılmayacaktır. Sınavın yapılmayacağı illerdeki adayların, 31/03/2023 tarihine kadar sınav ili değişikliği talebinde bulunmaması halinde adayların yerleştirilmesi aşağıda belirtilen tabloya
göre yeni belirlenecektir. Sınavın Yapılmayacağı İl Sınav İli Değişikliği Yapılacak İl Adıyaman, Kahramanmaraş Gaziantep Osmaniye, Hatay Adana Malatya Elazığ Bu kapsamda, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sınav ili değişikliği yapılacak Silahlı/Silah Farkı türlerinden eğitim alan adayların, Uygulamalı Sınavında kullanılacak silah ve fişeklerle ilgili olarak Özel güvenlik eğitim kurumları sınavın yapılacağı ile silah ve fişek nakil işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi ya da adayların sınava katılacakları ilde bulunan herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumuna müracaat etmesi gerekmektedir.
Ayrıca, 28/03/2023 tarihine kadar eğitimini tamamlayarak sınava katılmayı planlayan adayların, sınav başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlisi/yöneticisi kimlik kartlarında ve sınava ait belgelerde, özel güvenlik eğitim kurumları tarafından taratılarak ÖGNET’e yüklenen kursiyer fotoğrafları kullanılacaktır. Bu çerçevede;

 Sınavın yapılacağı binanın giriş bölümünde güvenlik gözetmeni tarafından adayların, sınava giriş belgeleri ile T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belgelerinde yer alan fotoğraf ve bilgilerin kontrolü sağlanacaktır.
 Sınavın yapılacağı salonda görevli sınav gözetmeni tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf ile karşılaştırılarak aynı kişi olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu nedenle, özel güvenlik eğitim kurumlarının sınav giriş belgesi için ÖGNET’e yükleyeceği fotoğraflar ile ilgili;
 Arka fon rengi beyaz ve son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf olması,
 Fotoğrafın en az 400 DPI çözünürlükte, JPEG formatı ile özgün boyutta taranarak sisteme yüklenmesi,
 Fotoğrafların omuz hizasından, saç bitiminden ve kulak hizası bitiminden kırpılması gerekmektedir. T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacak ya da tespit edilmesi halinde sınav salonundan çıkarılması sağlanacaktır. Konu ile ilgili
gerekli tutanak tanzim edilerek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle ortaya çıkabilecek mağduriyet ve aksaklıklardan; öncelikle özel güvenlik eğitim kurumları olmak üzere, “Sınav Giriş Belgesi”ndeki fotoğrafı kendisine ait olmadığı veya kriterlere uygun olmayan fotoğraf olmasına rağmen “Sınav Giriş Belgesi”ni zamanında teslim alıp kontrol etmediğinden düzelttirmeyen adaylar da sorumlu olacak, meydana gelebilecek zararları da kendileri tarafından karşılanacaktır.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ÖGNET Sınav İşlemleri modülü Listeler bölümünden “Sınav Adı” ile “Aday Fotoğraf Listesi” seçilerek kursiyerlere ait fotoğrafların Sınav Talimatının Genel Hükümler başlıklı 2.2. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilerek özel güvenlik eğitim kurumlarına bildirilecektir.

 Adaylar, sınav giriş belgelerini eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan, sınav yeri değişikliği talebinde bulunan adaylar ise eğitim aldığı özel güvenlik eğitim kurumundan ya da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerinden teslim alacaktır.

Banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirecek olup; ÖGNET Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır.

İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 200 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 300 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 13/03/2023 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 31/03/2023 tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerden ise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

Sınav giriş ücretleri belirtilen tarihler arasında eğitim kurumları veya sınava girecekler tarafından ödenebilecektir. Söz konusu ücretin eğitim kurumu aracılığı ile ödenmesi halinde, ödeme işleminin takibi ve kontrolü sınava girecekler tarafından yapılacak olup ücretin ödenmemesi durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk
edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin