Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

0
454
Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 18 (on sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
3) Yapılacak olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
6) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
7) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması halinde yeni görev yerleri ve görevlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli ve Zamanı

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır.
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular,
b) Eksik belge ile yapılan başvurular,
c) Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve
d) Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç : 6 Haziran 2022
BaşvuruBitiş : 20 Haziran 2022 (Mesai bitimine kadar)

Başvuru Adresi:

Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş

Tel: 0436 249 49 49

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Adaylar başvuracağı unvanı belirtmek zorundadır.)
2) Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak (Askerlik Durum Belgesi eDevlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum/memuriyet seçeneği kullanılmalı.)
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/katılım belgesi/sertifika.
8) Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin