Muğla Büyükşehir Belediyesi 101 İtfaiye Eri Alımı

0
425
Muğla Büyükşehir Belediyesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Muğla Büyükşehir Belediyesi En Az Lise Mezunu 101 İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi En Az Lise Mezunu 101 İtfaiye Eri Alımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 101 İtfaiye Eri alımı yapılacaktır.

24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta veya e-posta yolu ile gerçekleştirilecek olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.
 • İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar

 • Belediyenin resmi internet sitesi olan www.mugla.bel adresinden başvuru formu,
 • Hangi kadroya başvuru yapılacağına dair dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediye tarafından onaylı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair belge,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin