MSÜ Astsubay MYO Bütünleme ve Tüm Sınavlara Dair Bilgiler!

0
716
2022 MSÜ Askeri Öğrenci Temini
2022 MSÜ Askeri Öğrenci Temini

Adaylar bu yazımızda sizlere MSÜ Astsubay MYO Bütünleme ve Diğer Tüm Sınavlara Dair Bilgiler hakkında bilgi vereceğiz.

MSÜ Astsubay MYO Bütünleme ve Diğer Tüm Sınavlara Dair Bilgiler

Eğitim ve öğretim yılı sonunda astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü bünyesinde verilen kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli derslerin tümünden başarılı olamayan ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, durumlarına göre sırası ile bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarına katılabilirler.Hiçbir dersten başarısız olmayıp SANO değeri 2.00’ın altında kalan öğrenciler için not yükseltme sınavları astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğünün oluruyla bütünleme sınavları ile aynı tarihte yapılabilir.

Bütünleme Sınavları

a) Eğitim ve öğretim yılı sonunda en az bir dersten başarısız olanlardan doğrudan sınıfta kalmamış olanlar, yarıyıllarda “FF” başarı harfi aldıkları dersler ile katsayılı derslerden (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavları, en erken ikinci yarıyıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonrasında;

1) Sınıf geçme şartlarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.

2) Üç ve daha fazla kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

3) MYO Bütünleme Katsayılı bir dersten (disiplin durumu ile liderlik ve komutanlık değerlendirmeleri hariç) başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

4) Derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden; SANO değeri 2.00’a ulaşamayanlar, kredili derslerden not yükseltme sınavlarına girerler.

5) Bir veya iki kredili ve kredisiz zorunlu/seçmeli dersten başarısız olanlar çift ders sınavlarına girerler.

Çift Ders Sınavı

a) Bütünleme sınavları sonucunda kredili ve kredisiz derslerin en fazla ikisinden “FF” notu alan öğrenciler, başarısız oldukları ders veya derslerden çift ders sınavına katılırlar. Katsayılı dersler için çift ders sınavı yapılmaz.

b) Çift ders sınavları, bütünleme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün başlatılabilir.

c) Çift ders sınavları sonunda bütün derslerden başarılı olan öğrenci SANO değeri 2.00 ve üzeri ise ilgili eğitim ve öğretim yılı için akademik olarak başarılı sayılır.

ç) Çift ders sınavları sonunda başarısız dersi kalmayan ancak SANO değerleri 2.00’ın altında kalan öğrenciler not yükseltme sınavlarına girerler.

Not Yükseltme Sınavları

a) Yarıyıl bitirme sınavları veya bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında SANO değeri 2.00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltmek amacıyla, “DD” ve “DC” başarı harfi aldıkları kredili derslerden istedikleri kadarını seçerek bunlardan not yükseltme sınavına girerler.

b) Öğrenci hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediğini bir dilekçe ile belirtir. Bütünleme ve çift ders sınavları sonrasında not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenci yıl sonu başarı ilanından sonra başvuru yapar.

c) Not yükseltme sınavları, bütünleme sınavlarının bitimini takiben en erken üçüncü gün başlatılabilir.

ç) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

d) Not yükseltme sınavları sonrasında kredili ve kredisiz dersler ile katsayılı derslerin (disiplin durumu hariç) hiçbirinden “FF” başarı harfi olmayanlardan; SANO değeri 2.00’a ulaşanlar bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar.

e) Not yükseltme sınavlarının uygulanma sırasına uygun olarak, öğrencinin SANO değerinin 2.00’a ulaştığı veya 2.00’ı geçtiği sınavdan sonraki sınavları uygulanmaz, uygulanmış ise değerlendirmeye alınmaz.

f) Çift ders ve not yükseltme sınavlarının sonucunda öğrencinin SANO değeri öğretim kurulu kararı ile başarılı sayılması için ulaşması veya geçmesi gereken 2.00’ı geçmeyecek şekilde belirlenir.

g) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarında alınan notlar yılsonu başarı notu olarak kabul edilir. Sınavına girilen dersin yarıyıl içi ve sonu değerlendirmelerinde öğrencinin aldığı diğer notlar dikkate alınmaz.

Mazeret Sınavları

a) Birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarından birinin ağır hastalığı, ölümü veya aile üyesinin yangın, deprem, kaza gibi haller ve afetlerden doğrudan etkilenmesi durumunda öğrencinin talebi üzerine verilebilecek izinler, acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma, astsubay meslek yüksekokulu komutanının veya müdürünün yazılı emri ile yapılacak faaliyetler nedeniyle bir sınava ya da benzeri ölçme-değerlendirme faaliyetine katılamayan öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir. Bu bentte belirtilen özürler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

b) Ara sınavlara ait mazeret sınavları en geç yarıyıl sonu değerlendirmesinden bir hafta öncesine kadar yapılır.

c) Birinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları en geç ikinci yarıyıl ara sınavlarının başladığı güne kadar; ikinci yarıyıla ait yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları ise en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden üç hafta öncesine kadar yapılır.

ç) Bütünleme, not yükseltme ve çift ders sınavlarının mazeret sınavları, en geç takip eden eğitim ve öğretim yılının başladığı günden bir hafta öncesine kadar yapılır.

d) Mazeret sınavlarına sağlık sebepleriyle katılamayan öğrencinin durumu öğretim kurulunda karara bağlanır.

e) Bu fıkrada belirtilen tarihlere kadar kredili dersler veya katsayılı dersleri mazeret sınavlarına, sağlık dışındaki nedenlerle katılmayan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

f) Bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarının mazeret sınavı, müteakip eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacaksa ikinci sınıf öğrencileri eski sınıflarında eğitim ve öğretime devam ederler ve mazeret sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanların, ilgili mevzuat kapsamında astsubay çavuşluğa nasıp işlemleri yapılır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin