MSB ve Genelkurmay Uzman Yardımcısı Taban Puanları

0
468
MSÜ 2. Seçim Aşamasında Getirilecek
MSÜ 2. Seçim Aşamasında Getirilecek

Adaylar bu yazımızda sizlere MSB ve Genelkurmay Başkanlığı 2020 Yılı Uzman Yardımcısı Temini Taban Puanları hakkında bilgi vereceğiz.

MSB ve Genelkurmay Başkanlığı 2020 Yılı Uzman Yardımcısı Temini Taban Puanları

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 2020 yılı KPSS puan türünde uzman yardımcısı temini gerçekleştirmiştir. Bu personel alımı sürecinde ise alınan kişi sayısına göre puanlar da değişiklikler meydana gelmiştir. Uzman yardımcısı temini için taban puanlar ise şu şekildedir;

Uzman Yardımcısı Temini Sırasında Gerekli Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),
  • Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
  • Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)
  • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
  • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin