MSB Sözleşmeli Personel Alımı Sınav Sonuçları Açıklandı!

0
417
Milli savunma bakanlığı 1870 astsubay
Milli savunma bakanlığı 1870 astsubay

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere MSB Sözleşmeli Personel Alımı Sınav Sonuçları Açıklandı! hakkında bilgiler vereceğiz.

MSB Sözleşmeli Personel Alımı Sınav Sonuçları Açıklandı!

Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilecek 66 (altmışaltı) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 17-18 Mart 2021 tarihinde yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır. Alıma başvuru yapan adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarına erişim sağlayabileceklerdir.

Milli Savunma Bakanlığı 66 Sözleşmeli Personel Alımı

Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 66 (altmışaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sonuçların İlanı ve İşe Başlama

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısı 66 (altmışaltı)’dır.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak
https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
c) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş
günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa
istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.
ç) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli
Savunma Bakanlığına (ANKARA) müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede
belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin