Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

0
441
Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Sürekli İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 18.04.2022 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Başvuru Genel Şartlar

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Açıklamalar

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
2. Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
6. Alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
9. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
10. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile
durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
11. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
12. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.

Belge Teslimi

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 09-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir.)
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. (2) Fotoğraf
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
9. Bakim Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesi.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin