MSGS Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek ÖGG Alımı

0
392
Mimar Sinan Güzel Sanatlar

ÖGG Adayları kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KPSS Şartsız Kadın-Erkek Güvenlik Görevlisi Alımı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Başvuru Genel Şartları

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Açıklamalar

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
2. Askerlik ile ilişiği olmamak,
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Noter Kura İşlemleri

1.Noter kura çekimi 16.09.2021 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
2. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü Mülakat İşlemleri

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 29-30 Eylül 2021 ve 01 Ekim 2021 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.
Sözlü Mülakat Tarihleri
Güvenlik Hizmetleri : 29 – 30 Eylül 2021

Belge Teslimi

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir.)
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. (2) Fotoğraf
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
9. Bakim Onarım Hizmetleri için MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesi.
Göreve başlamaya hak kazanan personelin, görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin