Mimar Sinan Üniversitesi 54 Güvenlik Görevlisi Alımı

0
491

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 54 Güvenlik Görevlisi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 54 Güvenlik Görevlisi Alımı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 22 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 54 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22 Mart 2021 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul ili düzeninde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Başvuru Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 • Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Başvuru Özel Şartlar

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak en fazla yüksek lisans mezunu olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.
 • Göreve başlayacak personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
 • Erkek adaylar için en az 170 cm, kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin