Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Sınıfı Alımları Hakkında!

0
344
MSB 16 bin personel alımı
MSB 16 bin personel alımı

Eğitim, kategorimizde bu yazımızda sizlere Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Sınıfı Alımları Hakkında Tüm Detaylar hakkında bilgiler vereceğiz.

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Sınıfı Alımları Hakkında Tüm Detaylar

Milli savunma bakanlığı hukuk sınıfı personel alımı ile dışarıdan hukuk fakültesi mezunu subayları kadrosuna katmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, personel alımı ile birlikte dış kaynak hukuk sınıfı subay alımı yapmaktadır. Hemen her sene alım yapılan bu sınıf için çeşitli şartlar sunulmaktadır. Burada bilinmesi gereken konu Milli Savunma Bakanlığı hukuk sınıfı personel alımı nasıl yapılır sorusudur.

https://personeltemin.msb.gov.tr/ web sitesine girerek başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak bundan önce MSB hukuk sınıfı başvuru şartları nelerdir onlara bakmak gerekmektedir. Şartlara göre alınacak kişiler belirlenmekte ve adayların başvuru yapmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda aranan şartların neler olduğu bu alanda işe girmek isteyenler tarafından merak edilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Sınıfı Alımları Hakkında Tüm Detaylar

Şartları Nelerdir?

MSB hukuk sınıfı alım şartları şu şekildedir. Bu şartlara uyan adayların başvuru yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk

Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(ç) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak,

(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

(g) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ğ) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) ÖĞRENİM İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin