Mersin Üniversitesi En Az Lise Mezunu 21 Personel Alımı

0
419
Mersin Üniversitesi En Az

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Mersin Üniversitesi En Az Lise Mezunu 21 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Mersin Üniversitesi En Az Lise Mezunu 21 Personel Alımı

Mersin Üniversitesi 12 Nisan 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 12 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapacak olan adaylar gerekli evraklarla beraber başvurularını Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN adresine şahsen yapacaktır. Posta veya diğer yollarla gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir. Adayların KPSS puan türü ve sınav yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Online başvuru formu,
 • Ön başvuru formu,
 • 2020 KPSS sınav sonuç belgesi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Özel şart belgesi (varsa)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin