Merkez Bankası KPSS En Az 50 Puanla Teknisyen Alımı Yapacak

0
360
Merkez Bankası KPSS En Az

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Merkez Bankası KPSS En Az 50 Puanla Teknisyen Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Merkez Bankası KPSS En Az 50 Puanla Teknisyen Alımı Yapacak

Başvuru Koşulları (08 Ekim-01 Kasım 2021)

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
 • 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)
 • Teknisyenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
 • 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 • 2018 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Uygulama Sınavı (15-23 Kasım 2021)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar yukarıdaki tabloda yer alan gruplardan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır. KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayılarda aday uygulama sınavına çağrılacaktır. Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup adayların meslekleri ile ilgili temel bilgiler ölçülecektir.

Kişilik ve Yetkinlik Testleri (27-29 Kasım 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı (13-17 Aralık 2021)

 1. Uygulama sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır. Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
 2. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
 3. Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda aday 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 08.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Fotoğraf
 • Ortaöğretim mezuniyet belgesi
 • Ön lisans mezuniyet belgesi
 • Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans)
 • Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 5. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin