Mardin Artuklu Üniversitesi Farklı Branşlarda 36 Sözleşmeli Personel Alacak

0
405
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Mardin Artuklu Üniversitesi Farklı Branşlarda 36 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Farklı Branşlarda 36 Sözleşmeli Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5. Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için;

a. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)
9. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.)
11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
12. Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için).
13. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Açıklamalar

 • Lisans mezunu olup MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
 • Lisans mezunu olup İstatistiksel Süreç Kontrol Eğitimi, Değişim ve Sürekli İyileştirme, Bireysel Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi ile Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Muhasebe ön lisans mezunu olup Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve Muhasebe meslek elemanı olarak en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.
 • Lisans mezunu olup MEB onaylı Tıp Sekreterliği, MEB onaylı Kişisel Gelişim ve Eğitim, MEB onaylı Bilişim Teknolojileri Usta Öğreticilik sertifikalarına sahip olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında AR-GE elemanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
 • Konaklama İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olup Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkin ve Verimli Asistanlık Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve Danışma Görevlisi sertifikalarına sahip olmak.
 • Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup Madde Bağımlılığı Terapisi, Psikoloji Travma ve Yas Tedavisi, İşaret Dili sertifikalarına sahip olmak ve alanında psikolog olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
 • Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kongre ve Toplantı Organizasyonları Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve editörlük yapmış olmak.
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans mezunu olup Proje Yönetimi Yazılımı, Robotik kodlama, 3 Boyutlu Yazı Teknolojisi, Bilgi Güvenliği ve İnternet Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
 • Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olup EBYS ve Arşivleme Eğitimi, HBYS Veri Tabanı ve Güvenliği, PSB Client Security, Internet Security ve Safe Kurulumu sertifikalarına sahip olmak. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
 • Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Kalite Mühendisliği Yöneticiliği Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi alanlarında toplam da en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Doğalgaz Dönüşümü Mühendislik Yeterlilik sertifikasına sahip olmak ve doğalgaz alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahip olmak.
 • Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Enerji Kimlik Uzmanlığı Belgesine sahip olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı ön lisans mezunu olup Grafik ve Animasyon ile Kalite Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmak ve Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Geleneksel El Sanatları programı ön lisans mezunu olup MEB onaylı El Sanatları Teknolojisi Ustalık Belgesi, MEB onaylı Usta Öğreticilik Belgesi, MEB onaylı Girişimcilik ve MEB onaylı Takı Yapımı sertifikalarına sahip olmak.
 • Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olup Bilişim Teknolojilerinde İş Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB onaylı Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı ile Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup MEB onaylı Gıda ve Su Ürünleri Hijyen sertifikasına sahip olmak.
 • Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Ön lisans mezunu olup MEB onaylı Gıda ve Su Ürünleri Hijyen sertifikasına sahip olmak. Garson (servis elemanı) alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup Hijyen Eğitimi ve MEB onaylı Halkla İlişkiler ve Organizasyon İlişkileri sertifikalarına sahip olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı mezunu olup MEB onaylı Otomotiv Mekanikerliği Ustalık, MEB onaylı Usta Öğreticilik ve Ulusal Mesleki Yeterlik Belgelerine sahip olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı mezunu olmak veya sıhhi tesisat ve iklimlendirme alanında ustalık belgesine sahip olmak. Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği veya Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği belgesine sahip olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun veya ortaöğretim mezunu olup İnşaat Kalfalık/Ustalık belgesine sahip olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
 • Ortaöğretim mezunu olup D Sınıfı Sürücü Belgesine, SRC 2, SRC 4, Psikoteknik ve Otomotiv Gövdeciliği Ustalık Belgelerine sahip olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarından mezun olup B Sınıfı Sürücü Belgesine, Psikoteknik Belgesine, Lojistik Yönetimi Geliştirme Uyum Eğitimi, Şehir İçi Toplu Ulaşım/Taksi Sürücülerine Yönelik Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitim sertifikalarına sahip olmak.
 • Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl bahçıvanlık tecrübesine sahip olmak.
 • Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu olmak kaydıyla Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak.
 • Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu olmak kaydıyla Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak.
 • Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik, İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon sertifikalarına ve B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Koruma ve güvenlik alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, İletişim Yöntem ve Teknikleri, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak. Koruma ve güvenlik alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin