Kültür Turizm Bakanlığı Daimi Kadroya 15 Personel Alımı

0
410
Kültür Turizm Bakanlığı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kültür Turizm Bakanlığı Daimi Kadroya 15 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Kültür Turizm Bakanlığı Daimi Kadroya 15 Personel Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Başvurular 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 21 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Başvuru işlemleri www.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Genel Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS

(B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.

e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)

f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.

g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-devlet üzerinden alınabilir.)

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin sağlık beyanı.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin