KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları !

656
KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları !

KPSS Adayları, bu kategorimizdeki bu yazımızda KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları ! hakkında bilgiler vereceğiz.

KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu, liseden mezun olan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadrolara atanmalarını sağlayacak puanları elde etmelerini sağlayan sınav türüdür. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim adayları için 2 yılda bir düzenlenmektedir. Sınav süresi 130 dakikadır. Sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarında sorular sorulmaktadır. 2021 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları ise şu şekildedir;

KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek

İlk bölüm olan Genel Yetenek testinden toplam 3 dersten 60 soru sorulmaktadır. Türkçe dersi soruları genel olarak okuduğunu anlamaya ve muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulardır. Geçmiş yıllarda çıkan Türkçe sorularında sözel mantık ve paragraf soruları oldukça dikkat çekmektedir. Bu soruların üstesinden kolaylıkla gelinebilmesi için bol bol kitap okunması gerekmektedir.

 • Türkçe 30 Soru
 • Matematik-Geometri 30 soru

KPSS Ortaöğretim Türkçe Konu Dağılımı

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

KPSS Ortaöğretim Matematik Konu Dağılımı

 • Temel Kavramlar
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Basit Eşitsizlik
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Denklem Kurma
 • Problemler
 • İşlem
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon-Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
 • Sayısal Mantık Soruları

KPSS Ortaöğretim Geometri Konu Dağılımı

 • Doğruda Açılar
 • Üçgenler
 • Dörtgenler-Çokgenler
 • Çember-Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

 

KPSS Ortaöğretim Genel Kültür

İkinci bölüm olan Genel Kültür testinde 4 dersten 60 soru sorulmaktadır. Tarih ve Coğrafya testlerinde sorulan sorular genel olarak bilgi ve bildiğini yorumlama tarzında sorulmaktadır. Coğrafya dersinde özellikle harita bilgisi oldukça önemlidir. Vatandaşlık testinde sorulan sorular ise ezberlenen bilgileri ölçmeye yönelik sorulardır. Güncel Bilgiler testi için yapılması gereken en önemli şey ise gündemin yakın takipçisi olmaktır.

 • Tarih 27 soru
 • Coğrafya 18 soru
 • Vatandaşlık 9 soru
 • Güncel Bilgiler 6 soru

KPSS Ortaöğretim Tarih Konu Dağılımı

 • İlk Türk Devletleri
 • Türk-İslam Devletleri
 • Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konu Dağılımı

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri

KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konu Dağılımı

 • Temel Hukuk Kavramları
 • Anayasa Hukukuna Giriş
 • Devlet Biçimleri ve Kuvvetler Ayrılığı
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.