KPSS Kurum Avukatlığı Hakkında Güncel Bilgiler

0
884

KPSS Adayları, bu kategorimizdeki bu yazımızda KPSS Kurum Avukatlığı Hakkında Güncel Bigiler hakkında bilgiler vereceğiz.

KPSS Kurum Avukatlığı Hakkında Güncel Bilgiler 

Devlet kurumlarının kurum avukatlığı güncel alım şartları her sene güncellenmekle beraber çeşitli şartlar bulunmaktadır.

Devlet kurumları, kendi bünyelerinde çalıştırılmak üzere kurum avukatlığı alımı yapmaktadır. Kurum avukatlığı olabilmek için ilgili üniversitelerden mezun olmak gerekmektedir. Bunun yanında her yıl güncellenen puanlar ile KPSS’den belirli bir puanın üzerinde almak da diğer şartlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında kurumların kendi içlerinde yapacakları çeşitli eleme yöntemleri de bulunmaktadır.

KPSS Kurum Avukatlığı 2021 Güncel

Şartlar Nelerdir?

Her kurum için değişse de genel olarak kurum avukatlığı giriş şartları şu şekildedir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,
 • Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
 • Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Bu şartlardan önce KPSS’ye girmek ise ilk şarttır. Yayınlanan taban puanlara göre alım yapılmakta ve ona göre sıralama oluşturularak adaylar belirlenmektedir. Belirlenen ve başarılı olan adaylar kurumlarında memur olarak çalışmaya başlayabilirler.

KPSS Kurum Avukatlığı 2021 Güncel
Görevleri Nelerdir?

Kurum avukatları görevleri hemen her kuruma göre değişse de genel olarak şu şekildedir.

 • İdari davalara ilişkin savunma hazırlanması, ara karar ve müzekkere gereklerinin yerine getirilmesi ve kanun yoluna müracaat ve davaların takibi işlemlerini yürütmek.
 • Adli davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • İcra takipleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Diğer hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılması için önerilerde bulunmak.
 • Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin