Koronavirüs Tedavisi Görmek Bekçi Olmaya Engel Olur mu?

0
360
Bekçi Alımlarında Askerlik

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Koronavirüs Tedavisi Görmek Bekçi Olmaya Engel Olur mu? hakkında bilgiler vereceğiz.

Koronavirüs Tedavisi Görmek Bekçi Olmaya Engel Olur mu?

Bekçi Adayları ilk olarak size şunu söylemekte fayda var Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde Koronavirüs elenme sebebidir tarzında bir açıklama yoktur. Bu konudaki açıklama daha sonraki yıllarda Sağlık Yönetmeliğine girebilir ama şu anlık böyle bir şey yoktur.

Vücutta en çok akciğerleri tutan virüs; kuru öksürükten ateşe, hafif zatürreden ağır solunum yetmezliğine kadar uzanan klinik tablolara neden olabiliyor. Solunum sıkıntısı olmayan hafif vakalar evde tedavi edilirken solunum sıkıntısı yaşayan veya kandaki oksijen düzeyi düşük olan hastalar hastanede yatarak tedavi altına alınabiliyor.

Bekçi alımlarında tüm aşamaları başarıyla geçen adaylara Genel Sağlık Raporu aldırılır bu sağlık raporu aşamasında adayın sağlık durumu detaylı incelenir. Akciğer de kalıcı bir hasar bırakmadığı sürece sorun olacağını sanmıyoruz.

Sağlam Kabul Edilen Maddeler Aşağıdaki Şekildedir:

Akciğerde veya göğüs kafesi içinde bulunan, yapısal veya fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara neden olmayan;

  1. a) Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar sağlam kabul edilir.
  2. b) 2cm’den küçük (2cm dahil) olan; hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler sağlam kabul edilir.
  3. c) Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri veya başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.

Elenme Sebebi Kabul Edilen Maddeler Aşağıdaki Şekildedir:

Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları.

(2) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğer içindeki veya göğüs kafesi içindeki;

a) 2cm’den büyük olan, komplikasyonlu veya komplikasyonsuz hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler, boyuttan bağımsız olmak üzere komplikasyonlu olan hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler.

b) Basit olmayan kistler.

c) Bütün bu nedenlerle yapılmış cerrahi girişimlere rağmen tekrarlamış lezyonlar

(3) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

a) Astım (hafif intermittan astım, hafif persistan astım).

b) Kronik bronşit.

c) Amfizem.

ç) Bronşiektazi ve diğer.

(4) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğerin restriktif tip hastalıkları;

a) İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri).

b) Yer kaplayan lezyonlar.

c) Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer).

ç) Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler

Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren, akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

a) Astım (orta persistan astım).

b) Kronik bronşit.

c) KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı).

ç) Amfizem.

d) Bronşiektazi ve diğer.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin