Konya Karapınar Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

0
467
Konya Karapınar Belediyesi KPSS

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Konya Karapınar Belediyesi KPSS En az 60 Puan Zabıta Memuru Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Konya Karapınar Belediyesi KPSS En az 60 Puan Zabıta Memuru Alımı

Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 28 Mayıs 2021 saat 17:30’da sona erecektir. Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No:29 Karapınar/KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim edilecektir. Posta veya diğer yollarla gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Ön Lisans 2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

 • Kurumun resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair belge,
 • 3 fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin