Konya Altınekin Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

0
466
Konya Altınekin Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Konya Altınekin Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Konya Altınekin Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı

Konya Altınekin Belediyesi 1 Temmuz 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi gereğince istihdam edilmek üzere KPSS en az 60 puan ve en az önlisans mezunu personel alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak olan adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 10/08/2021 ile 12/08/2021 tarihleri arasında Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı no:1 Altınekin/KONYA binası içerisinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

Elektronik ortamda, Belediyenin altinekin.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Ölmez Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Altınekin/KONYA adresine gönderebileceklerdir.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

a) Başvuru Formu Kurumundan veya Belediyenin internet sayfasından (www.altinekin.bel.tr ) temin edilebilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) Zabıta Memuru kadrosuna başvuru yapacaklar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

i) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin