Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli 102 Personel Alımı

0
374

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli 102 Personel Alımı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli 102 Personel Alımı

Kocaeli Üniversitesi 8 Mart 2021 tarihli resmi gazetedeki ilanda personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. Üniversitenin personel ihtiyacını giderebilmek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurlarının Kanunun 4/B maddesi gereğince 102 personel alımı gerçekleştirecektir.

Başvurular ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Adaylar başvuruları başvuru.kocaeli.edu.tr adresinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk gün saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar yalnızca tek bir kadro için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yaparken herhangi bir sorunla karşılaşıldığı durumlarda [email protected] adresine mail gönderebileceklerdir.

Unvan ve Kadro Sayıları

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır

Online Başvuru için Gerekli Belgeler

 • 1 adet fotoğraf,
 • Başvuru formu,
 • 2020 KPSS sonuç belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı örneği,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu bildirir belge,
 • Diplomanın önlü ve arkalı fotokopisi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti için lisans mezuniyeti puanı belirten belge,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin