Kocaeli Üniversitesi 9 Farklı Branşta Personel Alacak

0
365

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kocaeli Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 9 Farklı Branşta Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Kocaeli Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu 9 Farklı Branşta Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Büro Personeli, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla, Eczacı ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyonlar için sözlü sınav yapılmak kaydıyla alım yapılacaktır.

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 23:59’a kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail gönderebilirler.

*Eczacı ile Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonlarına başvuran adaylarda KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylara sözlü sınav yapılcak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir. Sözlü Sınav sonucu göreve başlayan adaylar dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

Başvuru Genel Şartları

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3-Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Eczacı pozisyonuna müraccat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3. ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- 1 adet fotoğraf
2 Başvuru formu
3 2020 KPSS sonuç belgesi
4 Nüfus cüzdan fotokopisi. (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
5 Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.
6 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
7 Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
8 Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin