Kırşehir ahi evran üniversitesi güvenlik görevlisi alımı yapacak

0
443
Sağlık bakanlığı 3559 güvenlik
Sağlık bakanlığı 3559 güvenlik

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kırşehir ahi evran üniversitesi güvenlik görevlisi alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Kırşehir ahi evran üniversitesi güvenlik görevlisi alımı yapacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Takvimi

 • Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.
 • KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.
 • Asıl olarak yerleşen ve sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; Nihai Değerlendirme Sonuçlarının https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen evrak teslim tarihleri içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. İşe başlamak için gerekli evraklar nihai değerlendirme sonuç ilan tarihinde duyurulacaktır.
 • Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 •  Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
 • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
 • Askerlikten Muaf olanların bu durumlarına ilişkin belgelerini ve başvurdukları pozisyonda belirtilen görevleri yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Adli Sicil Kaydı var ise; 657 sayılı Kanuna göre çalışmaya engel olmadığına ilişkin belge eklenmelidir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın aslı veya onaylı örneği
  Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
 • Engelli raporu bulunan adayların başvurdukları pozisyonda belirtilen görevleri yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı olarak Sağlık Kurulu Raporu alıp ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru ve Atamaya İlişkin

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 • Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
 • Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır.
 • Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
 • Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 • 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; KPSS P3 puan türü dikkate alınacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin