Kırşehir ahi evran üniversitesi 15 güvenlik görevlisi alacak

0
423
Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin
Yargıtay başkanlığı brüt 8 bin

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kırşehir ahi evran üniversitesi 15 güvenlik görevlisi alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Kırşehir ahi evran üniversitesi 15 güvenlik görevlisi alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Takvimi

 • Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.
 • KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 • Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.

Başvuru Genel Şartlar

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 • Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
 • Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır.
 • Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
 • Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 • 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır.

İstenilen Belgeler

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)(E-devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın aslı veya onaylı örneği
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
– Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir SGK Hizmet Döküm Cetveli

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin