Kırıkkale üniversitesi 96 sözleşmeli personel alacak

0
271
Kırıkkale üniversitesi 96 sözleşmeli
Kırıkkale üniversitesi 96 sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kırıkkale üniversitesi 96 sözleşmeli personel alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Kırıkkale üniversitesi 96 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’m Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda tabloda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartlan taşımak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunlan için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

5- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen özel şartlan sağlamak.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğinin lıUps:/7personel.kkıı.cdıı.u7IılaiT’Savl’ıı/lnılc.c?Savliı-lonnVeDı>kumnnlar internet adresinden indirilmesi gerekmektedir.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunmayan belgeler kabul edilmeyecektir

3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir. Yurtdışmdan alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)

4- Nüfus Cüzdanı / T C. Kimlik Kartı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

5- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (c-Dcvlct üzerinden alman belgeler geçerli kabul edilecektir.)

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

8- Şoför pozisyonuna başvuracak adaylar için (E) sınıfı Sürücü Belgesi ile SRC1 Belgesi

9- Fotoğraf

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin