Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alacak

0
423
Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli
Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Aranılan Genel Şartlar

A-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak.

B-18 yaşını tamamlamış olmak.

C-Adaylar, aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir.

D-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

E-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

F-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

G-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

H-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek.

İ-Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

J-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

1-Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari-belgeler bu adresten ulaşabilirsiniz.)

2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

4-2 (iki) adet Fotoğraf (Müracaat formuna yapıştırılacaktır.)

5-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

6-Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

7-Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

8-Sertifika veya ustalık belgesi istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

9-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Sorguluma kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

11-Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi.

12-Müracaat süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Kamu Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Raporda boy/kilo ölçümü yer alacaktır.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin